24 söndagen under året - Han välkomnar syndare

Kära vänner,
jag skickar detta till er lite tidigare än vanligt eftersom jag kanske inte kan skicka iväg detta mejl på tisdag som jag brukar, då vi  i morgon, måndag, far på en reträtt från kommuniteten i Clonard i tre dagar. Kom ihåg oss i era böner under de närmaste dagarna att Gud ska välsigna oss då vi förnyar våra löften i hans tjänst och att tjäna folket. Jag kommer också att komma ihåg er och dina nära och kära. Gud välsigne dig alltid.
Johnny

18 - 23 september
"Den här mannen", klagade de skriftlärda , "Den mannen umgås med syndare och äter med dem". En av de vackra berättelserna i evangelierna är antalet måltider Jesus delar med folk, vilken kulminerar i den sista måltiden med sina lärjungar. När vi tänker på en måltid fokuserar vi omedelbart  på mat. För Jesus på hans tid var fokus istället på de personer som han delade maten med, eftersom en måltid var ett tecken på vänskap och ett löfte om vänskap. Ingen uteslöts från detta tecken och det var en källa till förargelse  för de goda människorna när de såg honom äta med syndare. Men hans budskap är klart och tydligt - han är där för alla. En av de stora utmaningarna för oss i dag är att återställa denna känsla av måltiden som ett tillfälle  till att ständigt förnya våra relationer, särskilt i våra familjer. Den regelbundna familjemåltiden kommer att göra mer för att förena oss, än någon annan åtgärd som vi gör eftersom det hjälper oss att ta in  varandra i våra liv.

Morgonbön när vi vaknar
Allsmäktig Gud, vår skapare och vägledare,
Låt oss hjälpa dig med hela våra hjärtan
och veta om din förlåtelse och kärlek i våra liv.
Detta ber vi  genom Kristus, vår Herre.
Amen.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre hör våra böner som ditt folk ber
och ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet.
Må vår kärlek till varandra
föra frälsning till oss och alla som vi möter.
Vi ber detta genom Kristus vår Herre.
Detta ber vi  genom Kristus, vår Herre.
Amen.

Kvällsbön tillsammans
Herre, låt kärlekens gåva du har gett oss
påverka våra tankar och handlingar.
Låt din Ande vägleda oss  och styra in oss på din väg.
Detta ber vi  genom Kristus, vår Herre.
Amen.

Aktivitetsfråga
För ditt äktenskap:  Vad behöver du få förlåtelse´för av din make / maka? Hur kan du göra det den här veckan?

För andra: Kan du göra en särskild ansträngning för att fira  bikten / botens sakrament den här veckan?

 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter