27 söndagen under året -  Trons gåva


Hej allihopa;"How wonderful our God is and how enlivening God´s presence with us is/ Så underbar vår Gud är och hur upplivande Guds närvaro med oss är."  Fr. Johnnys ord är så...»

Kära vänner,
 Jag är nu efter ett par veckor tillbaka till Belfast efter att ha firat femtioårsjubileet av min prästvigning i Carndonagh, Co. Donegal. Det var ett fantastisk firande och en fantastisk trevlig tid, särskilt  helgen den 16-18 september, dagen för min ordination. Tack till alla er som kontaktade mig för att försäkra mig om era böner vid den här tiden. Fortsätt gärna att be för mig!!

Reflektionen för den kommande veckan är väldigt mycket i linje med vad jag har upplevt nu och många gånger under åren - hur underbar vår Gud är och hur upplivande Guds närvaro är för oss. Ni befinner er i mina böner och att ni och alla era kära ska få uppleva Guds kärleks under och får dela den kunskapen med alla människor i era liv.
Johnny

2 - 8 oktober                                                                                                                       Trons gåva

Jesus sade till sina lärjungar: "När ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra." En av de mest störande inslagen i församlingslivet i dag, är antalet personer som förminskar sin trosutövning till ett absolut minimum och oftast utan någon glädje. Många människor har det på samma sätt i sina äktenskap och familjeliv,  där det hela blir till en börda för dem. Vi har en underbar Gud som älskar oss med en innerlig kärlek. Vi har fått häpnadsväckande gåvor från Gud särskilt i eukaristin och försoningens sakrament genom vilka vi väldigt nära delar  livet i Gud . Vi är Guds Helige Andes tempel, med all  Guds kärleks kraft till att förändra vår värld. Det verkar så synd att förstöra allt med mentaliteten "måste jag göra detta?", i stället för fritt ta vårt fulla ansvar till att bygga upp Guds rike.

Morgonbön, när vi vaknar

Fader, din kärlek till oss
överträffar alla våra förhoppningar och önskningar.
Förlåt oss våra felsteg,  bevara oss i din frid
och led oss på frälsningens väg.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt

Fader ta emot gåvan av vår kärlek till varandra.
Må vårt hörsamma tjänande
föra oss till din återlösnings fulländning.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

Kvälls/nattbön tillsammans

Allsmäktig Gud, låt din helige Ande
fylla oss med ditt liv.
Må Kristi kärlek vidröra våra liv och leda oss till dig.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
Vad är en av de bästa gåvor i livet som din fru/man har kommit med till dig i äktenskapet? Gör hennen/honom medveten om det, den här veckan?

För andra:
Hur kan du växa i någon del av din tro den här veckan?

www.continuousprayer.net

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter