Femte söndagen i fastan, Palm- och Passionssöndagen

Hej allihopa,
Över helgen deltog vi i en väldigt givande helg i Åhs Stiftgård, Ljungskile. Det handlade om Refomationen under Folkets Perspektiv med Fr. Magnus Nyman och Fr. Frederick Heiding S.J. Föreläsarna var humoristiska och det var roligt att se deras samspel. Det var fantastiskt att få... Colette»

 Kära vänner;
Tack för era böner förra veckan för församlingsuppdraget i St. Annes, Dunmurry. Det var en stor erfarenhet för oss av tro och glädje. Det kunde inte ha gått bättre. Tack Gud.
Jag skickar dig två bilagor igen den här veckan eftersom jag kommer att fara till Kingscourt , Co. Cavan på söndag för ett annat församlingsuppdrag och är inte säker på att jag kommer att kunna skicka det andra mailet därifrån - bättre att vara säker än att vara  ledsen !! Be för Brendan Keane och mig att detta också kommer att gå bra.
Jag ber också om era böner för Mary & Jim Corry och mig själv. Vi kommer till Dublin på lördag en dag innan för förberedelse av ” World Meeting of Families in 2018”. Vi kommer att särskilt erbjuda ”Ständig bön för äktenskap och familjeliv” till församlingarna vid detta möte.
Ni är i mina böner som vanligt. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära under de kommande veckorna.
Johnny

2-8 April - Han höjer oss till nytt liv
Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör;
Tror du detta?” Vi fastnar så lätt i de omedelbara sakerna i livet så att vi glömmer bort helheten. Det finns så många saker som kräver vår uppmärksamhet så att vi kan gå miste om det som är det absolut viktigaste. Det händer hela tiden i relationen i våra äktenskap när par inte tar sig tid för varandra i sitt kärleksförhållande på grund av pressen på dem. Och detta är alltid ett stort misstag. Avsätt tid för varandra. Också i familjelivet kan vi se samma saker hända. Föräldrar tillbringar så mycket av sin kraft till att sköta sina barn att de inte har tid att vara tillsammans med dem och berövar dem på så sätt den allra viktigaste gåvan. Och i vår församling, kan vi på grund av vår pliktkänsla, komma in i vanan att ge det minsta möjliga. Resultatet blir att vi misslyckas med att se vad som är den avgörande betydelsen i livet  - att tillbringa tid tillsammans.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att bli lika Kristus, din Son,
som älskade världen och dog för vår frälsnings skull.
Inspirera oss i vårt äktenskap genom hans kärlek;
och vägled oss genom hans exempel,
så att vår kärlek kan växa varje dag.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Allsmäktig Gud, låt gåvan av vår kärlek i äktenskapet
ta bort våra synder och ge glädje till dem,
som du upplyser med den kristna tron.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls/nattbön tillsammans
Allsmäktige Fader, låt oss alltid förbli ett med varandra
och med din son Jesus Kristus.
Må vår kärlek föra med sig din närvaro till världen.
Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka särskilda sätt kan du överraska din fru /man med din den kärlek här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som hjälper till att ge tröst till dem som sörjer. Hur kan du hjälpa dem den här veckan?

9-15 april Min Gud, varför har du övergivit mig?
Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Tror du detta? ”Den centrala sanningen i vår tro som kristna är att Kristus har uppstått från de döda och att han lever bland oss. Påsk är firandet av Kristi färd in i detta nya liv; en vandring som vi också uppmanas att göra, i vetskap om att han har gått före oss, och att han vandrar med oss. Det är viktigt att detta blir en vecka med tid för bön och eftertanke. Detta sker i de täta mötena i kyrkan. Men vi måste också ta oss tid på familjenivå och även på ett personligt plan för att komma i kontakt med den mest inspirerande och livgivande kärlekshistoria som någonsin har berättats. Prata med varandra den här veckan om allt det goda Herren har gjort för dig. Om du är en förälder, låt var och en av din familj vet vad han / hon betyder för dig. Och ta del i liturgin fullt ut.

Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig, ständigt levande Gud,
du har gett mänskligheten Jesus Kristus vår Frälsare
som ett exempel på ödmjukhet.
Han uppfyllde din vilja genom att bli kött och ge sitt liv på korset.
Hjälp oss att vittna om dig genom att följa hans exempel
och gör oss värdiga att dela hans uppståndelse.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, låt din enda Son Jesus lidande och död,
göra vår kärlek till varandra fulländad inför dig.
Ensamma kan vi inte göra någonting; men med honom kan vi göra allt.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Kvälls/nattbön tillsammans
Herre, din Sons död ger oss hopp
och stärker vår tro.
Må hans uppståndelse ger oss uthållighet i vår kärlek i äktenskapet,
och leda oss, och alla dem vi älskar, till frälsning.
Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
Vilka planer kan du göra för dig och din fru/man så att ni kan tillbringa tid med varandra den här veckan.
För andra: Tänk och be för dem runt om i världen som idag förföljs för sin tro.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter