Andra påsksöndagen

Kära vänner,
Jag älskar den här årstiden både när det gäller naturen och i kyrkan. Det är en stor friskhet i luften som också finns i liturgin dag för dag. Herren är verkligen uppstånden. Halleluja. Vänligen be för mig nästa vecka när jag far på ett annat församlingsuppdrag, denna gång med Fr. John Hanna. Vi far till en församling som heter Dunsford och Ardglass i south Co. Down. Vi börjar på lördagskväll och fortsätter vidare till söndagen därpå. Jag kommer att be för er där att Gud skall välsigna er och alla era nära och kära med glädje och ett nytt engagemang för kärleken.
Johnny

23-29 april  Påskglädje
Apostlarna var fyllda av glädje när de såg Herren, och han sade till dem igen: "Frid vara med er. Som fadern sänt mig så sänder jag dig. "Världen vi lever i berättar för oss att allt vi har tillhör oss själva. Vårt liv i tro berättar för oss att allt vi har, det har vi fått för andra. Detta gäller särskilt för andens gåvor, både vår egen ande och Guds Ande. Vi har fått trons gåva så att andra kan komma till tro. Det är den stora utmaningen för varje församling som måste ta ställning till frågan: "Hur behöver vi bete oss får att alla som finns runtomkring oss ska erfara Guds godhet?" Utmaningen för varje gift par är: "Hur kan vi visa vår kärlek till varandra så att våra barn får växa upp i en atmosfär av verklig glädje och frid? "Varje hem behöver vara ett ställe där gästfrihet råder gentemot andra. Det är de här uppdragen som Jesus sänder oss, hans lärjungar.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Barmhärtighetens Gud, du pånyttföder oss i Anden
Och löser oss i Kristi blod.
Öka vår medvetenhet om alla dina välsignelser
Och förnya din livsgåva inom oss och i vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, vi har blivit en ny skapelse
genom tron, dopet och vårt äktenskaps sakrament.
Ta emot gåvan från ditt folk
och för oss till  den eviga glädje.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre

Kvälls/nattbön tillsammans
Allsmäktig Gud, må den frid som du har bestämt för oss
vara för evigt i våra hjärtan.
Må vår kärlek till varandra föra frid till vår värld.
Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Dela några av de största välsignelserna i ditt liv som ni haft tillsammans med varandra den här veckan?

För andra: Tänk på en grupp som arbetar för fred. Hur kan du hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter