Sjätte påsksöndagen

Kära vänner,
Tack för era böner för Novenan "in honour of Our Mother of Perpetual Help" i St. Gerard i veckan. Vi avslutar idag. Det har gått väldigt bra med ett stort gensvar från människorna här. Vänligen be för oss nästa vecka när jag far till Priorswood i Dublin för att utföra en Novena där, vilken börjar på lördag. Den pågår till nästa söndag veckan därpå. Jag ska be för er där att Gud kan välsigna er och alla era nära och kära.
Johnny

21 maj - 27  Sanningens ande
Jesus sade till sina lärjungar: "Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande." Om någon någonsin säger till dig "Jag vill berätta sanningen om dig själv, för dig”, håll i dig ordentligt, eftersom du nästan kan vara helt säker på att du kommer att få höra alla negativa saker om dig själv! Det är så vi har gjort med sanningen. Guds  tankar om sanningen är den direkta motsatsen. Den handlar om allt som är bra och underbart i oss. Tillåt inte kritik i ditt liv den här veckan och tillämpa sanningen genom att tänka och tala gott om dig själv och om andra, tillika om dem som du delar ditt hem med.  Frångå det vanliga tankemönstret och lägg märke till alla goda egenskaper hos varje person som finns i ditt liv, och låt var och en få höra om de goda egenskaperna du ser hos dem. Se dig runt lite extra i din församling i veckan och gör en lista över allt gott som görs av dina präster och alla andra människor och låt dem få veta vad du ser. På så sätt blir ni Guds folk.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Evige Gud, hjälp oss att fira vår glädje
I Herrens uppståndelse
Och att uttrycka kärleken som vi firar i vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, hör våra böner och ta emot vår kärlek i äktenskapet.
Gör oss värdiga den här stora gåvan som du ger oss
Och förnya romantiken i vårt äktenskap.
Vi ber detta genom Kristus, vår Herre.
Amen

Kvälls/nattbön tillsammans
Allsmäktig och evige Gud, genom att återuppväcka Kristus från döden.
räddade du oss till evigt liv
Stärka oss i vår kärlek till varandra.
Låt oss få i känna din kärleks frälsande kraft i våra dagliga liv.
Vi ber  vår bön genom Kristus, vår Herre.
Amen

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad är några av de finaste saker som har hänt mellan dig och din man / fru nyligen? Dela det med varandra i veckan.

För andra: Tänk på en grupp som arbetar för rättvisa i vårt samhälle. Hur kan du hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter