Tredje söndagen under året

Colettes blogg»

Kära vänner,

Veckorna verkar redan gå snabbare 2018, eller kanske är det bara ett tecken på åldrande!! Det är däremot bra att vara vid god hälsa och få titta på snön som föll här i Belfast i morse.
Mitt nyhetsbrev för den här söndagen och följande vecka är bifogat. Tack för att ni uppmuntrar gifta par att läsa dem och även andra stöd för sina äktenskap som de kan hitta. Det är så viktigt att vi fortsätter att bygga upp betydelsen av äktenskapskallet idag, tillsammans med de andra kallelserna i kyrkan, för världen vi lever i idag. Det är ett sådant privilegium att få vara delaktig i detta. Ni är i mina böner som alltid. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar.
Johnny

21 - 27 januari,  Herrens vägar
"Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare." Dessa ord som Jesus sade och som är givna till oss, för denna vecka, brukar anses vara adresserade till personer med kallelse till prästadömet eller det religiösa livet. De handlar om kallelse, men är riktade till var och en av oss. De fyra stora kallelserna i kyrkan är att  leva ensam, vara gift, eller  leva ett religiöst liv och prästadömet. Alla vi som är döpta lever i en av dem och var och en av oss är en vital del av hela kroppen, kyrkan. Vi lever våra kallelser på olika sätt men mot samma mål, världens frälsning. Vår uppgift är att upptäcka hur vi kan leva vårt eget kall till fullo. Det innebär att vi måste upptäcka hur vår kärlek kan utstrålar till dem som finns runt oss. Vi börjar i våra hem med de som är närmast oss. Då kan vi nå ut till världen runt omkring oss. När vi är med Kristus och följer honom kommer kärlek att vara det karaktäristiska för våra liv.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R
.

Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och evigt levande Gud,
rikta din kärlek som ligger inom oss i vårt äktenskap,
så att våra ansträngningar i din Sons namn
kan föra världen till enighet och fred.
Detta ber vi genom Kristus vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet.
Låt våra ansträngningar att älska mer på djupet göra oss heliga
och föra frälsning till oss och alla som vi älskar.
Detta ber vi genom Kristus vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Gud, allsmäktig Fader,
Låt det nya livet som du ger oss
öka vår kärlek till varandra i äktenskapet
och behålla oss i ditt rikes glädje.
Detta ber vi genom Kristus vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilket sätt kan ni föra er kärleksgåva till ett annat par den här veckan?
För andra: Hur kan du utifrån er själva som ett par, uppmuntra och stödja någon med en annan kallelse den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter