Tredje och fjärde söndagen i fastan

Colettes brev»
Kära vänner!

Liksom resten av oss väntar ni säkert också på "The Beast from the East/Odjuret från öst”!! Här i Clonard är det en vacker eftermiddag, medan vi väntar. Bara Gud vet vad de kommande dagarna kommer att medföra. Jag hoppas att det inte kommer att bli alltför illa. Jag kommer att åka till Glenavy, som ligger nära Belfast, på ett församlingsuppdrag som börjar på lördagskvällen och pågår under kommande vecka. Därför bifogar jag nyhetsbrevet för två veckor. Jag kommer att ge uppdraget till Clare Gilmore, en av våra nya lekmannamissionärer. Vänligen be för oss under den veckan att Guds Ande kan använda oss och alla församlingarna för att förhärliga hans namn. Jag kommer att be för er att Guds välsignelse ska vara med er och alla era nära och kära.
Johnny  

4:e 10:e mars - Kristus, Guds visdom
Jesus sa: "Gör inte min faders hus till en saluhall”. Är det inte fantastiskt hur vi människor kan missa kärnan även i de saker vi uppskattar mest. Det judiska folket såg templet genom tron, som den största skatt som de hade i sina liv, och ändå utvecklade de ett system för att missbruka den heliga platsen i religionens namn. Vi gör precis detsamma när vi kallar äktenskap ett sakrament och sedan har alldeles för liten omsorg om relationen, förutom när den är i trubbel. Vi gör det när när vi kallar våra hem för den inhemska kyrkan och behandlar det som om Kristus inte bodde där ibland oss, eller när vi pratar om vår församling som en trosgemenskap men gör väldigt lite för att bygga upp den. Vi gör det när vi närs av Kristi kropp och blod och ändå vägrar att älska och respektera många medlemmar av Kristi kropp. Vi gör det också när vi tillåter att ritualer blir viktigare än människor.  

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du lärde oss att övervinna våra synder
genom bön, fasta och barmhärtighetsverk.
När vi avskräcks av vår svaghet
ge oss mod att arbeta med vårt äktenskap.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Herre, genom Kristi nåd i oss
får vi som behöver fråga om din förlåtelse
också vara beredda på att som ett gift par förlåta varandra.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, vi delar din kärlek i vårt äktenskap.
Må vi få din förlåtelse
för de många sätt som vi misslyckas att älska fullt ut
och förenas i vänskap och frid.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Har du en favoritplats att gå till som ett par? Gå dit tillsammans och njut av det i veckan.
För andra: Pröva att tacka och uppmuntra som ett par någon som du ser ger Guds kärlek till andra den här veckan


***

11 till 17 mars -Kristus, Frälsaren
"Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Vi kan bli så bekanta med en mening som denna, att vi saknar den djupa sanningen i hur mycket Gud älskar och längtar efter oss. Vi tänker på tro som om det betyder vår tro på Gud. Det handlar istället mycket om Guds djupa tro på oss och vår godhet och skönhet, och att han vill att vi också ska komma till kunskap om detta. Vi har ett stort ansvar för varandra,  att ständigt föra den kunskapen vidare till varje person och på alla sätt vi kan. En av de viktigaste uppgifterna för varje gift par är att hjälpa varandra att veta hur mycket de är älskade och uppskattade. Detta görs genom bekräftelse och tillgivenhet. Föräldrar har samma ansvar gentemot sina barn. De kan hjälpa var och en att bli en verkligt framgångsrik människa genom att bygga upp deras godhet. Och i församlingen  hjälper vi varandra genom att se och uppmärksamma varandra.
DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 


Morgonbön, när vi vaknar
Fridens fader, vi är glada över ditt Ord,
din Son Jesus Kristus
vilken försonar oss med dig
Låt oss skynda oss som gifta par, mot påsken
med trons och kärlekens hänförelse.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Herre, vi ger dig gåvan av vårt äktenskap
vilket ger oss frid och glädje.
Öka vår respekt för varandra
och på så sätt föra din frälsning till världen.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, du upplyser alla som kommer till denna värld.
Fyll våra hjärtan med ditt evangeliums ljus,
så att våra tankar kan glädja dig,
och att vår kärlek som ett gift par blir uppriktig.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Dela med varandra de kvaliteter du uppskattar mest hos din fru/make. Ta tid att uppskatta det som är bra hos er själva
För andra: Vad tycker du svårt att dela med andra människor? Försök att minst en gång i veckan sätta någon annan framför dig själv.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter