Kristi kropp och blods högtid

Colettes blogg»

Kära vänner!
Jag är lite sen den här veckan eftersom vi avslutade Novenan i Foxrock igår kväll och jag fick inte chansen att skicka nyhetsbrevet till er igår. Ni har varit i mina böner under de senaste nio dagarna. Tack för era böner för oss. Tack Gud, att Novenan gick så fanatiskt bra. Det var en svår tid särskilt med folkomröstningen och efterdyningarna av den här i södern. Men det var också en fin  tid att få vara med människorna här för att ge stöd och uppmuntran till dem.
 
Nyhetsbrevet är bifogat med bönerna för nästa vecka. Det här är så speciellt för oss alla,  att få bli kallade  till en förnyad kärlek till eukaristin som kommer att få oss att älska varandra mer i äktenskap och familjelivet såväl som i samhällets och i samhällets vidare värld.
 
Ni kommer att vara i mina böner igen under kommande vecka. Vänligen fortsätt att hålla mig i era. Må Gud välsigna er och era nära och kära.
Johnny

3  - 9 juni  Kristi kropp och blod
"Han tog ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp, som blir utgiven för er." Vilken extraordinär kärlek Kristus har för oss som ledde honom att ge oss detta underbara sakrament genom vilket han är vår mat och dryck. Trots det blir vi så vana vid kännedomen om detta att vi även kan se det som en börda, och vi gör detsamma med vår kärlek till varandra. I äktenskap och familjeliv känns många människor belastade av kärlekens krav. I församlingslivet kan vi inrikta våra krafter på ett minimum. Denna vecka är en mycket speciell tid för att förnya känslan av vördnad, den som borde vara vår, när vi tänker på vidden av Guds kärlek till oss och vår kärleks privilegium för varandra. Det är en vecka att ropa: "Min Herre och min Gud" och att säga igen till varandra "Jag älskar dig".
DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R


Morgonbön, när vi vaknar
Herre Jesus Kristus, du gav oss eukaristin
som minnet om ditt lidande och död.
Må vår tillbedjan av din kropp och blod i detta sakrament
Hjälpa oss att uppleva den frälsning du vann för oss
och ditt rikes frid i vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Herre, må vårt äktenskaps sakrament
stärkas genom din kropps och blods sakrament.
Må vi föra den enhet och frid till vår värld
som är din vilja.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre Jesus Kristus,
du ger oss din kropp och blod i eukaristin
som ett tecken på att även vi i denna stund delar ditt liv.
Må vi komma att äga det helt, i ditt rike.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka rädslor har ni i ert äktenskap och familjeliv? Dela dem med varandra denna vecka.
För andra: Finns det någon som du kan uppmuntra denna vecka till att börja gå till mässan igen? Hur ska du gå tillväga?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter