Tionde söndagen under året

Collettes blogg»

Kära vänner!

Under de senaste sex månaderna har vi firat de stora högtiderna i vår tro - från jul till påsk och vidare till pingst. Nu kommer vi de närmaste sex månaderna att leva ut allt detta i den vanliga vardagen i våra liv genom vår kärlek och omsorger för varandra. De senaste två söndagen har varit en förberedelse för detta, eftersom vi erinrade oss om de två viktigaste drivkrafterna i vår tro i vardagslivet: vår kärleks gud, den heligaste treenigheten,  och eukaristin som formar oss i Kristi kropp varje vecka för världen vi lever i. Jag är glad att få vara med er på denna stora resa som består av tro, hopp och kärlek. Jag ber speciellt om era förböner för en ung man och far, Brendan, som har fått mycket dåliga nyheter om sin cancer. Han är svärsonen i Paddy & Monica Roe som några av er känner till. Vi ber att han kommer att bli frisk och befriad från sin sjukdom,  för sin fru och familjs skull. Ni är ständigt i mina böner. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära under de närmaste veckorna.  
Johnny

10 - 16 juni Återlösningens fullkomlighet
Jesus sade: "Den som gör Guds vilja, är min bror och syster och mor." Vi associerar så ofta Guds vilja med saker som går fel. Om någon dör, råkar ut för en alvarlig olycka, eller skilsmässa i ett äktenskap, så försöker vi stödja oss på att det är Guds vilja genom att säga det till oss själva eller andra, som om Gud orsakar dessa tragedier. Guds vilja handlar alltid om det som är bäst för oss, t.ex. att vi skulle kunna ta hand om varandra vi tiden för ett dödsfall eller under en sjukdom så att dessa trauman inte skulle tillintetgöra oss. Guds vilja är att en man och hustru ska växa i sin kärlek till varandra varje dag; att föräldrar ska älska sina barn genom att ge dem sin tid och uppmärksamhet för oss att ta hand om de fattiga i vårt samhälle; att stödja dem som är behov av det,  och att glädja sig över dem som vi högtidlighåller. Då är vi Kristi bror och syster och mor. Vilket privilegium vi har!
DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Herre, ge oss riktlinjerna för världshändelserna
Ge kyrkan genom vårt äktenskap
glädjen och friden i att tjäna dig i frihet.
Detta ber vi genom Kristus vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Gud, vår Skapare, vi tackar dig för att du ger oss till varandra.
Må våra ansträngningar att älska varandra mer fullständigt i vårt äktenskap,
ge ära till ditt namn och försäkra oss om det eviga livet.
Detta ber vi genom Kristus vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Frälsningens Gud, må vi uppleva din närvaro hos oss varje dag,
och låt oss få känna närvaron av din kärlek som drar oss till varandra
i vårt äktenskap.
Detta ber vi genom Kristus vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt har din kärleksrelation mattats av? Hur kan ni få romantiken att spira igen den här veckan?
För andra: Ta en stund i veckan för att låta naturen tala till er,  som ett par, om Guds ära och härlighet.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter