Femtonde söndagen under året

Kära vänner!
För några veckor sedan bad jag om era böner för Paddy & Monica Roe och deras dotter Catherine och hennes man Brendan, eftersom Brendan var mycket allvarligt sjuk. Tyvärr fick jag nyheter i kväll att Brendan dog förra  veckan i lördags och blev begravd igår. Må han vila i frid. Vänligen fortsätt att be för Catherine och hennes barn och även för Paddy & Monica att Gud ska välsigna dem, eftersom de kommer att ha stor sorg.
 
Jag är fortfarande i Carndonagh och njuter av ledigheten här. Vi hade ett fint bröllop i fredags. Tack för era böner för Maeve & Matthew. Vilket härligt ungt par de är. Må Gud välsigna dem varje dag i månader och år framöver.
 
Jag skickar er äktenskapsbönen för nästa vecka. Ni kommer att vara i mina böner under veckan som kommer att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära. Vänligen fortsätt att be för mig.
Johnny

15 - 21 juli,  Missionärkyrkan
 "Så de begav sig iväg för att predika omvändelse." Det finns många konstiga motsättningar i vår värld idag. En av dem är att så många av oss har förlorat känslan av synd och ändå är ondskans kraft aldrig så uppenbar som nu. Kanske är det här en reaktion från det förflutna där synden tycktes finnas i allt. En av de största synderna för de flesta av oss är att nöja oss med det minsta möjliga trots att det är så mycket som står på spel. Detta händer när ett par nöjer sig med  en medelmåttighet snarare än en känsla av äventyr i sitt äktenskap, när en familj nöjer sig med samexistens snarare än kärlek, när en församling nöjer sig med tjänster snarare än att bygga en riktig församlingsgemenskap. Vi kanske inte kan göra så mycket åt det onda som finns i världen i allmänhet, däremot kan vi göra mycket åt våra egna  gränssättningar,  och detta kommer i sin tur att påverka världen vi lever i.
DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, ditt  sannings ljus
leder oss till Kristi efterföljelse.
Låt oss som följer honom i vårt äktenskap
avvisa vad som strider mot evangeliet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Herre, ta emot oss som din kyrkas gåva.
Låt vårt äktenskaps sakrament
hjälpa oss att växa i helighet och tro.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, genom vår delaktighet i ditt kärleks mysterium
låt din räddande kärlek växa inom oss
genom vår kärlek i äktenskapet,
och göra det möjligt för oss att föra ut din kärlek
till världen runt omkring oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt ser ni att ni  nöjer er med  mindre än vad som är möjligt i ert äktenskap? Dela det med varandra den här veckan.
För andra: På vilka sätt kan du, som ett par, hjälpa kyrkans missionsarbete i veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter