F. Björn Göransson utnämns till t.f. kyrkoherde

F. Björn Göransson utnämns till t.f. kyrkoherde i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 15 augusti 2018.

P. Nelson Mendoza Caserial CP utnämns till ny kyrkoherde i S:t Nikolai församling i Linköping från den 15 augusti 2018.