Tjugosjätte och tjugosjunde söndagen under året

Kära vänner!
Hösten har med säkerhet kommit!! Vädret säger det obestridligt till oss och det faktum att jag gör mig redo att fara på några församlingsuppdrag bekräftar det också! På lördag åker Maureen Flanagan, Fr. Brendan Keane och jag på en veckas uppdrag till Dromara och Drumgoolands församling i stiftet Dromore. Var vänlig och be för oss och församlingarna där, att Herren är med oss alla där, och att veckan blir en stor framgång för folket där. På grund av detta skickar jag dig två veckor av Ständig bön för äktenskap och familj. Det gör jag ifall det inte finns någon internetuppkoppling där vi kommer att bo första veckan - ibland händer det. Jag kommer att be för er varje dag att Gud ska fortsätta att välsigna er och era familjer och vänner att ni får uppleva hans närvaro hos er och hans kärlek till er. Tack för er tro och godhet.
Johnny

30 september - 6 oktober,  Guds ande i världen
Jesus sade till sina lärjungar: "Den som inte är mot oss, är med oss". En av frestelserna för oss som människor är att försöka styra allt. Vi gör det i våra nära relationer i äktenskap och familjeliv. Och vi gör det i samband med vårt trosliv med varandra i församlingen och i kyrkan i allmänhet. När vi försöker utöva kontroll i dessa områden ställer vi gränser för de underbara möjligheter som finns för oss. Trons största ansträngning är att alltid att ge kontrollen tillbaka till Gud och leva som Gud vill att vi ska leva. Detta har stora konsekvenser för äktenskap och familjeliv genom att Guds sätt är kärlek och älskvärdhet; av glädje och lycka frid och förlåtelse. Det har också mycket stora konsekvenser för vår församling, som har kallats för att växa på ett sådant sätt att det finns utrymme för alla.
DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du visar din allsmäktiga makt i din nåd och förlåtelse.
Fortsätt fylla oss, som ett gift par, med dina gåvor av kärlek.
Hjälp oss att skynda mot det eviga livet du utlovat,
för att få del ditt rikes glädje.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Barmhärtighetens gud acceptera erbjudandet av vår kärlek i äktenskapet.
Gör det till en välsignelseskälla för oss och för alla som är med oss i våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, må vårt äktenskaps sakrament
genom vilken vi förkunnar Kristi närvaro
ge oss glädje och frälsning
och göra oss till ett med honom i ära.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Tänk på ett sätt att visa din fru / man att du inte tar honom / henne för givet. Omsätt det i praktiken den här veckan.
För andra: Tänk på en styrka ni har som ett par. Hur kan du använda den styrkan för andra i veckan?

***


 7 - 13 oktober,  Guds familj
Jesus sade till fariséerna - när de talade till dem om äktenskap och skilsmässa: "De är inte längre två, utan en kropp." Ett fenomen och en av de mycket tråkiga följderna i vår värld idag är antalet äktenskap som slutar i skilsmässa. Vi borde ha största vördnad för och medkänsla mot de människor som befinner sig i denna situation. Utmaningen för oss är dock att hålla tron på äktenskapet och att vörda äktenskapsinstitutionen som en viktig del av Guds plan för vår mänsklighet och som en av kyrkans sakrament. Äktenskapet är under allt slags tryck. Det måste också ha all slags stöd från oss alla, vare sig om vi är gifta eller inte så att varje par uppmuntras att sträva efter och arbeta mot bästa möjliga äktenskap och inte nöja sig med en medelmåttighet i sin kärlek.
DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, din kärlek till oss
överträffar alla våra förhoppningar och önskningar.
Förlåt oss alla våra misslyckanden och begränsningar som vi gör.
I vårt äktenskap håll oss i din frid och led oss på frälsningens väg.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Fader, ta emot den gåva vi gör
av vår kärlek i äktenskapet och av oss själva.
Låt vår tjänst inför dig i lydnad föra oss till din förlossnings fullhet.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktig Gud, fyll våra liv och vårt äktenskap
med glädje och glädje genom din Helige Ande.
Må Kristi kärlek inom oss
röra våra liv och leda oss ​​till dig.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du som ett par växa i och fira din sexuella kärlek den här veckan?
För andra: Tänk på en grupp som arbetar för äktenskap. Hur kan du som ett par stödja dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter