32 första söndagen under året

Kära vänner!
Tack så mycket för era böner förra veckan för församlingsuppdraget i St. Michael the Archangel in Belfast. Det gick riktigt bra med ett bra deltagande och ett mycket bra gensvar. Må guds välsignelse vara med alla de människor som utgör den församlingen.
Bifogad är nyhetsbrevet till er för den kommande veckan, som alltid tillsammans med mina böner och kärlek. Mitt hopp är att många par kommer att använda detta veckoprogram för deras äktenskapsutveckling och som resultat hitta mycket som gör att deras kärlek växer.
Vissa använder också reflektionen till sina församlingars nyhetsbrev och finner det till hjälp. Ni kommer som vanligt att vara med mig i mina böner under hela veckan tills dess jag kommer tillbaka till er nästa vecka. Var snälla och också hålla mig i era böner. Gud välsigne er alltid.
Johnny     

1-11 november,  Kristen förtröstan
Jesus sade till sina lärjungar: "Denna fattiga änka gav mer än alla andra. som lade något i offerkistan.". Idag bedömer vi sakers värde av hur mycket de kostar, och vi bedömer också människor anseendet efter hur rika de är. Jesus ger oss ett annat sätt att bedöma, nämligen att se hur generös en person är. Generositet är en av de bästa tecknen på hur fria människor är inom sig själva, eftersom den största friheten är att älska med hela vårt hjärta. Så många saker blockerar den friheten i oss, särskilt vårt behov att skydda våra ägodelar och  få dem att öka. I den fattiga änkans person ger Jesus oss ett exempel på en fullständig frihet. Denna vecka är vi inbjudna att öva denna frihet i våra hem och i vårt samhälle genom att ge tid och uppmärksamhet åt varandra. Vi är också uppmanade att ge åt dem som är i nöd i vår värld. Hur fri är du i att att kunna vara generös?
THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Kraftens och barmhärtighetens Gud,
skydda oss som ett gift par från all skada.
Ge oss andens frihet och hälsa i till kropp och själ
till att göra ditt arbete på jorden.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Barmhärtighetens Gud mottag gåvan av vår kärlek till varandra.
Hjälp oss att följa Kristus med kärlek
så att vårt äktenskap kan bli fyllt av glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, vi tackar dig för dina kärleks underverk.
Håll din Ande över oss.
Håll oss ensamstående i kärlek till varandra
och i vårt tjänande av dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Gör en lista med saker du vill tacka din
fru / make för. Dela den listan med varandra den här vecka.
För andra: Hur kan ni som ett par stödja och uppmuntra trosundervisning
för vuxna den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter