Sjunde söndagen under året

Kära vänner!
Förra veckan hade jag stora problem med mina e-postmeddelanden så att många av er inte fick nyhetsbrevet. Jag hoppas att ni saknade mig!! Tack Gud, så har jag nu fått tillbaka de flesta av mina kontakter. Jag är glad att kunna skicka er nyhetsbrevet för nästa vecka, den 7: e söndagen under året. Det är en mycket viktig söndag som bär budskapet om att behandla andra som vi vill att de ska behandla oss. Det är en stor utmaning för oss på alla nivåer i våra liv och i vår tro.
Ni är i mina böner varje dag då jag tackar Gud för er och ber om Guds välsignelse för er och era familjer. Var vänliga och fortsätt att be för mig också. Tack.
Johnny  

24 februari - 2 mars,  Lovprisning och tacksägelse
Jesus sade till sina lärjungar: " Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem". Denna Jesu undervisning har väldiga konsekvenser för våra liv. Dessa börjar i de mest nära förhållandena i äktenskapet och familjelivet. Om du vill ha ett riktigt bra äktenskap, behandla din man/fru med samma sorts  kärlek, passion och generositet som du vill att han/hon ska ge till dig. Om du vill bli framgångsrik som förälder, visa dina barn respekt, tacksamhet, och den mildhet du vill att de ska visa dig. Om du vill ha ett pulserande samhälle, engagera dig i att bygga det på det sätt du förväntar andra att göradet,  så att du får alla bekvämligheter som du och din familj vill ha.  Om du vill ha ett starkt förhållande till Gud, lyssna på honom, svara honom på samma sätt som du vill att han ska lyssna och svara dig.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, håll din visdom och kärlek
som du har uppenbarat i din Son inför oss.
Hjälp oss, i vårt äktenskap, att vara som honom i ord och handling.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, när vi lever ut vårt äktenskaps sakrament
låt vår tillbedjan i ande och sanning
ge oss glädje och frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktig Gud, hjälp oss att leva som det exempel på kärlek
som du har gett oss i Kristus, din Son.
Må vår kärlek i äktenskapet komma till sin uppfyllelse i din närvaro.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt kan du försöka förstå din fru/make bättre i veckan?
För andra: Vem kan ni som ett par behandla med särskild vänlighet i veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter