Palmsöndagen - Passionssöndagen

Kära vänner!
Detta är det sista utskicket av ”Bön för äktenskap och familjeliv” det här året innan påsk. Det är svårt att tro att fastetiden nästan är över och att vi snart kommer fram till påsktiden. Det är dock  viktigt, att vi  inte gå vidare riktigt än, eftersom vi  har den viktigaste veckan av vår trosresa framför oss. Försök att göra det mesta av den för kyrkan skull i din församling, i ditt äktenskap, i din familj och för världen vi lever i.
Ni kommer att vara med mig i mina böner som alltid, att Herren ska hjälpa var och en av oss att komma närmare honom så att vi kan bli stärkta av hans kärlek, under veckorna och månaderna framåt så att vi talar hans ord till varandra och till vårt samhälle. Be också för mig i era böner. Må Gud välsigna oss alla med frid,  glädje och fröjd.
Johnny

14 april - 20: e genom döden till livet
Veckan som kommer är känd för oss som Stilla veckan och är den viktigaste tiden på hela året för oss som kristna till att växa i kunskap om vad vår tro handlar om. Tyvärr har det blivit en tid för allt fler människor då alla hastar till solen. Under den här veckan får vi närma oss innebörden av Kristi död på korset och den underbara insikten om hans uppståndelse från det döda.
Vi får också se människlighetens verklighet, som kan skifta sinnestillstånd  så snabbt, från entusiasm till hat  som på Palmsöndagen, eller från kärlek till feghet som på Skärtorsdagen. Torsdag, fredag ​​och lördag är särskilt viktiga för att vi ska kunna ge oss tid till bön och  eftertanke vilket ges möjligheter till i de olika liturgierna. Kyrkan är kraftigt försvagad när människor inte ger sig den här tiden. Kommer du?
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig levande Gud, du har gett mänskligheten
Jesus Kristus, vår Frälsare som en modell för ödmjukhet.
Han uppfyllde din vilja genom att bli kött
och ger sitt liv på korset.
Hjälp oss, i vårt äktenskap, att vittna om dig
genom att följa ditt lidande exempel
och göra oss värdiga att dela hans uppståndelse
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, kan Jesu, din enda Sons lidande och död,
göra oss, som ett par, dugliga inför dig
och vinna din barmhärtighet och kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, din sons död ger oss hopp och stärker vår tro.
Må hans uppståndelse ge oss uthållighet i vår kärlek
som ett gift par och leda oss till frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen.
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt kan du visa din fru / make hur dyrbar han / hon är för dig den här veckan?
För andra: Har du någonsin förråtts eller skadats av någon du älskade?Vad behöver du göra/bearbeta, för att kunna förlåta den personen?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter