Femtonde söndagen under året

Kära vänner!
När vi nu närmar oss mitten av juli blir jag medveten om hur snabbt sommaren framskrider. Jag hoppas att allt är bra med er, och att ni får en paus under sommaren och vila. Jag är också medveten om att  när vi kommer fram till den 12: e. och framåt, att det  är en särskilt spänd tid i Belfast och i hela norra delen av Irland. Vi ber att det blir en tid då alla hålls trygga och fria från skador och uppdelningar.
 
Bifogad är min bönereflektion för nästa vecka. Temat för detta är relevant för vår situation här eftersom det är vår uppmaning att högakta varje person som den hon eller han är, och att visa var och en kärlek och respekt även om det kostar på för oss själva. Det handlar inte bara om hur vi behandlar dem som finns längre ifrån oss. Det handlar mycket om de som finns närmast oss i äktenskapet, i familjelivet och i de församlingar som vi tillhör. Njut av det!

Nästa vecka kommer jag att vara i Esker, Athenry, Co. Galway. Förhoppningsvis kommer jag att kunna skicka materialet till er följande vecka om det inte finns några problem med internetanslutningen. Om  ni inte hör av mig är det orsaken!!

Ni är i mina böner varje dag, att Gud ska  välsigna er och alla dem du älskar. Be också för  mig.
Johnny  

14-14 juli Hans ord är nära oss
Mannen var angelägen att rättfärdiga sig och sade till Jesus: "Och vem är min nästa?" Berättelsen om den barmhärtige samaritens är en av de mest kända historierna i evangelierna. En avde  absolut viktigaste delarna i den, är att Jesus säger till oss att det inte borde finnas några gränser uppsatta av oss själva för vem som är vår nästa. För en gift person är nästan makan eller maken som ska älskas och has omsorg om med stor kärlek. För föräldrar är deras familj deras nästa och varje dag är de kallade att älska med stor inlevelse.
I våra församlingar är vår nästa personen som vi är tillsammans med vid vilken tidpunkt som helst och vårt ansvar är att älska i en sådan utsträckning att Guds familj blir synlig. Det säkraste tecknet på att vi tar Kristi ord till hjärtat är när vi växer i djup aktning för varje människa och uttrycker den respekten i handling i våra dagliga liv.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, ditt ljus av sanning
leder oss på Kristi väg i vårt äktenskap.
Låt alla som följer honom avvisa det som strider mot evangeliet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, acceptera gåvan av vår kärlek i äktenskapet.
Må vårt  äktenskaps sakrament
hjälpa oss att växa i helighet och tro.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, genom att vi delar i ditt gudomliga livs mysterium
genom vårt äktenskapets sakrament som vi båda delar,
låter vi din frälsande kärlek växa inom oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka specifika sätt behöver din fru/make din kärlek och omsorg den kommande veckan? Hur kan du ordna det?
För andra: Vem behöver din hjälp och omsorg mest som ett par nästa vecka? Vad kan du göra?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter