tjugoförsta söndagen under året

Kära vänner!
Det har gått ett par veckor sedan jag hade kontakt med er. Under tiden har jag varit i Fatima. Det var en fantastisk upplevelse för mig på väldigt många sätt. Jag bad för er varje dag att Gud skulle fortsätta att välsigna ert äktenskap, din familj och din församlingsgemenskap. Och jag vet att dessa böner besvaras.
 
Jag har också haft mycket problem med min dator under de senaste veckorna och jag blev orolig för att jag kanske inte skulle få ut det här till er idag. Tack och lov, fick jag mycket hjälp med att få igång den igen. Mannen som äntligen fick igång den har just nu gått, så här är jag kl. 21.30. Jag är mycket glad. Kanske skulle du låta mig veta att du har fått det här.
 
Bifogat är mina inlägg för ”21 söndagen under året”. Jag litar på att det kommer att vara till hjälp för er. Ni kommer fortsätta att vara i mina böner i veckan framöver. Må Guds välsignelse vara med er och alla de ni älskar.
Johnny 

 25 - 31 augusti, Frälsare för alla människor
 Jesus sade: "Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.” Det finns de som nu är de sista som kommer att bli de första och de som nu är de som kommer att bli de sista". En av människans grundläggande behov är att lyckas. Uppfyllelsen av detta behov driver människor i alla olika slags riktningar i livet. Vissa människor investerar sig själva i arbete och hela deras egenvärde är associerade med hur framgångsrika de är där. Sedan måste de gå i pension! För andra finns detta i vilken typ av hem de har, eller deras popularitet, eller inom sport etc. Allt detta är bra saker, men när de blir vår anledning till att kunna säga "Jag är den bästa" har det lett oss vilse.
Jesus sätt gör att vi är framgångsrika i kärlek som vår första prioritet. Genom kärlek sätter vi vår älskade som nummer ett, oavsett om den älskade är vår fru / make, våra barn, vårt samhälle och i den mån vi gör det, lever  vi då i stor frid och glädje och ärver evigt liv.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att söka värderingarna
som ger oss varaktig glädje i denna föränderliga värld.
I vår önskan efter det du lovat
gör oss till ett  i tanke och hjärta i vår kärlek i äktenskapet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Barmhärtig Gud, Jesu Kristi fullkomliga offer,
som vi lever ut i vårt äktenskaps sakrament,
gjorde oss till ditt folk.
Ge din kyrka fred och enhet i din kärlek.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, öka din kärleks helande kraft inom oss.
Vägled och styr våra ansträngningar
att älska varandra i äktenskapet
så att vi kan glädja dig i alla saker.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre. Amen.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka särskilda sätt ser du att din fru / make behöver älskas i veckan framöver? Hur kan du göra det?
För andra: Med vem behöver du försonas mest med? Hur kan du göra det,  den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter