Tjugoandra och tjugotredje söndagen under året

Kära vänner!
Ni blir kanske förvånade över att höra från mig så snart igen!! Tidigt på tisdag morgon åker jag till Italien och blir där till den 7 september. Mary & Jim Corry firar sin guldbröllopsdag i veckan och bestämde sig för att fira detta speciella tillfälle på en plats i Italien som de har åkt på semestrar till, under de senaste åren. Deras familj är redan där och de bjöd in mig att var med dem under hela den här tiden. Jag ser fram emot att vara där och särskilt hedra Mary & Jim som har varit nära vänner till mig i många år och vi har också arbetat tillsammans med att stödja äktenskap och familjeliv och förbereda par för äktenskap, så jag skickar mina inlägg för de kommande två veckorna redan nu.
Som vanligt hoppas jag att ni tycker att det är till hjälp för er. Jag har nyligen hört från några par som berätta för mig hur mycket dessa veckobidrag betyder för dem. Det är en stor uppmuntran för mig att fortsätta skicka ut dem!! Jag kommer att be för er varje dag när jag är i Italien, att Gud fortsätter att välsigna er och alla era nära och kära. Fortsätt be för mig. Och jag ber särskilt om era förböner för Mary och Jim, att Gud belönar dem för deras fantastiska generositet under deras femtioåriga äktenskap. Gud välsigne er.
Johnny

 8–14 september. Han ger och ber om allt
Jesus sa till folkskarorna: ”Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger.” Ibland verkar Jesu läror omöjliga att följa, och detta är verkligen en av dem! På grund av denna svårighet ger vissa människor upp medan andra helt enkelt ignorerar det och går sin väg. När Jesus talar om ägodelar fördömer han dem inte som onda utan uppmanar oss att titta på den negativa effekten de har på våra hjärtan och våra liv och på grund av detta kunna prioritera rätt. Ägodelar tar makten över oss så lätt. Ju mer vi har desto mer av vår energi och uppmärksamhet måste gå till att skydda det vi har. Vi kan bli mycket självcentrerade och glömma vårt ansvar att ta hand om varandra. Även i våra hem och familjer kan våra ägodelar bli viktigare än de människor vi älskar, och de blir säkerligen viktigare än att ta hand om de fattiga i vår värld.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, du återlöser oss
och gör oss till dina barn i Kristus.
Se på oss, och ge oss verklig frihet i vårt äktenskap,
och för oss till det arv du lovade.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
 Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Fridens och kärlekens Gud,
låt erbjudandet av vår kärlek i äktenskapet
ge dig en sann  tillbedjan
och göra oss till ett med dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, ditt ord ger oss uppmuntran,
din kärlek ger oss mod och styrka.
Må vår kärlek till varandra i äktenskapet
leda oss till ​​att dela ditt liv för alltid.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad kommer du att ge upp den här veckan för att kunna älska din fru / make på något särskilt sätt?
För andra: Vad kommer ni som par att kunna ge bort den här veckan till någon som är i nöd?

***


1 - 7 september Han samlar de ödmjuka
Jesus sa: "De som upphöjer sig själva kommer att bli förödmjukade, och de som ödmjukar sig själva kommer att upphöjas". Ibland tror vi att vara ödmjuk innebär att vi ska tro att vi är dåliga och att vi inte riktigt passar in, men det betyder  det inte alls. Vi har rätt att veta hur bra vi är och har ett ansvar att hjälpa andra med att de får veta hur bra de är. Stolthet betyder att göra oss själva till världens centrum och insistera på att allt kretsar kring oss.
Ödmjukhet innebär att göra andra till centrum i våra liv och vår energi och omsorg ges till dem. I den meningen är ett annat ord för ödmjukhet - kärlek. Jesu budskap i dag, och igen  för den här veckan, är att om vi vill bli riktigt lyckliga måste vi lära oss att glömma vår egen småupptagenhet, och oss själva och med generositet ge oss till Gud och till varandra.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige Gud, allt gott kommer från dig.
Fyll våra hjärtan med kärlek till dig,
öka vår tro och genom din ständiga omsorg och
skydda det goda du har gett oss som ett gift par.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre.
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt 
Herre, ta emot vårt erbjudande av vår kärlek i äktenskapet
ge oss din välsignelse och
uppnå inom oss dess löfte om frälsning.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre.
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, du förnyar oss ständigt genom din Ande.
Må du alltid stärka kärleken i oss,
och hjälpa oss att tjäna Dig i varandra som gifta.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre. Amen.
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Berätta för din maka / om vad och vilka saker, under den senaste tiden som är de finaste med henne/honom och gör det på något alldeles speciellt sätt  den här veckan.
För andra: Hur kan ni som ett par hjälpa de fattiga den här veckan? 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter