Tjugosjunde söndagen under året

Kära vänner!
Idag börjar vi oktober månad. För vissa är detta ett säkert tecken på att vintern inte är långt borta. För andra är det ett välkomnande tecken på att vi kan börja förbereda oss för halloween och kanske till och med jul!! För oss som katoliker är dock idag den första dagen oktober med böneintentioner ommissionsverksamheten i världen. Påven Francis har bett oss att göra detta till en speciell månad i år på så sätt att vi alla är missionärer i världen, - för att föra evangeliets glädje till våra hem och familjer och genom våra nära kärleksrelationer och att genom dem föra ut den glädjen till det samhälle vi  lever i.
Jag hoppas att den bifogade filen kan hjälpa till att svara på den kallelsen.
 
Bifogat är mina böner för nästa vecka. Guds ord ber oss att skaka av oss vår slöhet i hur vi lever ut vår tro och vår kärlek så att vi visar oss som ett folk med ett hopp.
Låt detta bidrag vara till hjälp för er att lyssna på denna kallelsen  i ditt äktenskap och familjeliv och i din församling. Ni är i mina böner. Be också för mig. Gud välsigne er alltid.
 Johnny

6 - 12 oktober,  Trons gåva
Jesus sade till sina lärjungar: ”När du har gjort allt som du har blivit tillsagd att göra, säg:” Vi är bara tjänare; vi har inte gjort mer än vad som är vår plikt ”. En av de mest oroande och utmärkande egenskaperna i församlingslivet idag är antalet människor som utövar sin tro på det absolut minimala sätt, och dessutom utan glädje.
Vi har en underbar gud som älskar oss med en passionerad kärlek.
Vi har fått otroliga gåvor från Gud, särskilt i eukaristins  och försoningens sakrament genom vilka vi delar Guds innersta liv. Vi är Guds Helige Andes tempel med all den Guds kärlekskraft som förmår att förändra vår värld. Det verkar så tråkigt att förstöra allt detta med mentaliteten "måste jag göra det här?" Istället för att fritt ta oss ann vår fulla del, att bygga Guds rike. 
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, din kärlek till oss
överträffar alla våra förhoppningar och önskningar.
Förlåt oss våra misslyckanden, håll oss i din frid
och led oss på frälsningens väg.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Fader, ta emot vår kärlek till varandra.
Må vårt tjänande i lydnad inför dig
föra oss till din fullkomliga återlösning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktige Gud, låt din heliga ande
fylla oss med ditt liv.
Må Kristi kärlek beröra våra liv och leda oss till dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad är en av de bästa gåvorna i ditt liv som din fru / make har gett dig i äktenskapet? Hur kan du berätta om det, den här t?
För andra: Hur kan du i någon aspekt växa i tron den här veckan ?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter