Trettondedag jul - Epifania  Herrens uppenbsrelse 

5 - 11  januari Herrens uppenbarelse
" Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.”Dessa ord av de tre vise männen under Trettondagen är ett samtal både till en förnyelse av vår egen tro och till ett nytt åtagande för oss - att bli stjärnan som visar vägen till Kristus för andra.  Alla våra gåvor ges till oss för andras skull.  Detta gäller särskilt gåvan av vår kärlek till varandra i äktenskapet.  Genom att leva ut vårt äktenskaps sakraments ser gifta par till att många andra kan få hopp och förtroende för Kristi underbara sanning.  Våra hem är också kallade att vara platser där Kristi frid främjas så att denna frid kan stråla ut till samhället. Och den församling som vi tillhör har till sin främsta uppgift att  visa människorna omkring oss på Kristus, vår  Frälsare. 
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du uppenbarade din son för nationerna
genom vägledning av en stjärna.
Led oss till din härlighet i himlen genom trons ljus.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, acceptera gåvan från din kyrka,
inte guld frökelse och myrra,
utan vänlighet och innerlighet i vår kärlek till varandra.
Öka vår kärlek för ditt folks skull.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre. Amen.

Kvälls och nattbön tillsammans.
Fader, vägled oss genom ditt ljus.
Hjälp oss att känna igen Kristus i vårt dagliga liv,
och välkomna honom med kärlek,
för han är Herre i evigheters evighet.  Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
Vad kan du göra för att stärka ditt äktenskap i år?  Planera detta med din fru/make denna vecka.
För andra: Vilket  nyårslöfte kan du ge för  att kunna ge riktad service till din gemenskap i år?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter