Tredje söndagen under året - Guds ords söndag och Kyndelsemässosöndagen

Kära vänner!
Eftersom jag kommer att vara borta i Esker, Athenry, Co Glaway nästa vecka för vår årliga Redemptoristreträtt, skickar jag er två omgångar av parbönen - för nästa vecka och veckan efter.  Be för oss alla att reträtten kommer att vara en tid av glädje och förnyat hopp för vår gemenskap.  Jag kommer att be för er och alla era nära och kära när jag är där.
Jag hoppas att ni kommer att finna dessa två utskick till hjälp för era äktenskap och era familjeliv.  Påve Franciskus bad nyligen oss att ägna den kommande helgen åt Guds ord - för att göra den till en särskild tid till att lova att forma våra liv av Guds ord i Skrifterna och att hitta Guds ord i vårt liv av kärlek, av tro och av hopp "Det är i era hjärtan och det är på dina läppar".
Må Guds välsignelse vara med er och alla dem ni  älskar under de kommande två veckorna.
Johnny

26 januari  – 1 februar,   Jesus, världens ljus
"Omvänd er, för himmelriket är nära." Det slår mig ofta att himlen kommer att bli helvetet för många människor!  Kan du tänka dig att behöva vara lycklig hela tiden?  De flesta av oss är inte vana praktisera lycka. Himlen kommer att handla om att vara positiv, glad, tacksam och full av att berömma och prisa allt och alla  för all evighet.  Uppmaningen till omvändelse i dag kan vara att vi ändrar oss nu och bestämmer oss för att utveckla alla dessa egenskaper så fullständigt som möjligt. Dessa är viktigast att öva och utveckla i våra äktenskap och familjerelationer.  Det är särskilt  viktit  då vi där kan ta så mycket för givet, och det är också där vi ofta  hävdar rätten att få  vara i dåliga. Ställ in dig på att göra ditt  hem till en plats av lycka och glädje den här veckan. Låt denna omvändelse sprida sig till hur vi lämnar livskvaliteten i våra församlingar och till andra iställen istället  för att  vi nöjer oss med att göra så lite som mjöjligt.  Vi är alla ansvariga för att sprida evangeliet
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige och evige Gud,
rikta din kärlek som finns inom oss i vårt äktenskap,
så att våra ansträngningar i din Sons namn
kan föra mänskligheten till enhet och fred.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre. Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, ta emot vår kärlek till varandra.
Låt vårt äktenskaps sakrament  göra oss heliga
och ge oss frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre. Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktig Gud vår Fader,
må det nya livet du ger oss öka vår kärlek i äktenskapet
och hålla oss i ditt rikes glädje.
Vi ber vår bön genom Kristus till vår Herre. Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor 
För ditt äktenskap: Hur kan du  få din maka/make att le den här veckan?
För andra: Hur kan du som par vara "ett ljus i mörkret" för någon den här veckan?               

Kyndelsmässodagen

2 februari – 8 februari,  Herrens frambärande i Templet
"Barnet växte till mognad, och han var fylld med visdom; och Guds nåd var med honom."  Jesu fina förhållande tillsammans med Maria och Josef, och deras förhållande till det vidare samhället i stort i, Simeon och Hanna, är en underbar uppenbarelse om vad som nu står i centrum för varje familj. Det uttrycks i benämning av den inhemska kyrkan. Det är där, i varje familjehem som kyrkan är som bäst, och värst, eftersom det är i våra hem som Jesus lever på ett alldeles särskilt sätt. Men familjen behöver stöd från samhället för att växa i kärlek.  Samhället är i stort behov att varje familj för att  kunna vara vid liv och aktiv för att förändra världen.  "Mänsklighetens framtid passerar genom familjen."  Detta uttalande av Johannes Paulus 11 i sitt brev Familiaris Consortio måste tas på stort allvar av oss alla, särskilt i dag.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
 Fader, du kallar oss ditt folk.
Till att vara världens ljus i Kristus din Son.
Må vår kärlek till varandra i vårt äktenskap stråla ut
för att ge värme till alla dem vi möter.
Detta ber om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, acceptera gåvan av vår kärlek i äktenskapet,
som vi erbjuder med glädje.
Må vi ta med din kärlek till våra familj och vänner.
Detta ber vi om genom Kristus Vår Herre.  Amen
 
Kväll/nattbön tillsammans
Herre, du uppfyllde Simeons hopp,
som inte dog förrän han fick välkomnaMessias.
Fullända din nåd i oss som ett gift par
och förbereda oss för att möta Kristus
när han kommer att föra oss in i det eviga livet.
Detta ber vi om genom Kristus Vår Herre.  Amen
 
Diskussion och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka är några av de saker du är mest tacksam över i förhållande till din fru / make under den senaste månaden?  Dela dem den här veckan.
För andra: Hur kan du, som ett par, nå ut till någon som du vet är stress ad den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter