Andra söndagen i fastan

Kära vänner!
Vi är nu en vecka in i fastan och tack gode Gud så är allt så långt bra för mig.  Jag har under den här veckan mer eller mindre hållit de fastelöften som jag gjorde. Jag fann dem till stor hjälp för mig själv.  Trots det var jag mycket glad över att söndag inte ses som en del av fastan, i vårt system.  Jag njöt av ett glas vin och ser redan fram emot nästa söndag!
 
Jag bifogar mitt bidrag för nästa vecka, den andra veckan i fastan.  Temat för denna vecka är så viktig - "Herre det är underbart för oss att vara här".  Allt vi gör under denna fastetid, men också  i alla tider, måste fokusera på att göra detta till en verklighet i våra liv för oss själva och för varandra.  Det handlar inte om att göra oss själva eländiga och på grund av detta föra elände i livet till dem vi lever med!  Det handlar om glädje på grund av Kristi närvaro i oss och bland oss.
 
Jag önskar er en glädjefull andra vecka i fastan.  Ni kommer att vara i mina böner under hela veckan.  Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar.  Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

 8-14 mars,  Det är underbart för oss att vara här
 "Herre, det är underbart för oss att vara här."  Vi har rätt att kunna säga  det i förhållande till vårt liv i tro och kärlek.  Vi har också ett ansvar gentemot varandra att göra detta uttalande möjligt för varandra.  En av de särskilda platserna för detta uttalande måste vara i förhållandet mellan man och hustru i äktenskapet.  Gör ditt äktenskap till en plats där den andra personen tycker att det är mycket trevligt att vara.  Gör ditt hem till en plats där alla som bor där, kan säga: "det är underbart att vara här".  Gör kyrkan till en gemenskap där alla kan uppleva värmen i Guds kärlek.  Det är den typ av utmaningar som finns i vårt efterföljande av Kristus, och som är särskilt relevanta under denna tid av fastan.  Vi måste själva ta ett steg tillbaka och inte alltid sätta oss själva först. för att detta ska kunna ske i vårt hem och i vår församling.  Fastan handlar om just detta.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader hjälpa oss at lyssna till din Son.
Upplys oss med ditt ordså att vi
genom vår kärlek till varandra i äktenskapet,
kan hitta vägen till din härlighet.
Detta ber om genom Kristus vår Herre. Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt 
Herre, gör oss heliga.
Välsigna vårt äktenskap med din frid och glädje,
så att vi kan vara beredda att fira din uppståndelse.
Detta ber om genom Kristus vår Herre. Amen

Kvälls och nattbön tillsammans 
Herre, vi tackar dig för alla dina gåvor som är liv och kärlek.
Ge oss del av det kommande livet
genom vår kärlek till varandra i äktenskapets sakrament.
Vi ber om detta genom Kristus till vår Herre. Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor 
För ditt äktenskap:
Vilka är tre av de lyckligaste minnen du har av ert liv tillsammans?  Hur kunde ni återuppleva det den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som fungerar för människor som lider av depression.  Hur kunde ni som ett par hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter