Tredje söndagen i fastan

Kära vänner! 
Jag ber mycket om att ni och alla era nära och kära kommer att bevaras från Covid  19.  Vi kan  åtminstone säkert fortsätta att vara i kontakt med varandra via e-post!
Bifogad hittar ni mitt bidrag för nästa vecka, den tredje veckan i fastan.  Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för era relationer och även att det kommer att vara en källa till uppmuntran för den situation vi befinner oss i för närvarande. Ni kommer att fortsätta att vara i mina böner under den kommande veckan om att Gud ska välsigna er och alla era närmaste.  Be för mig och för varandra att Herren välsignar oss och håller oss skyddade från all skada.Tack så mycket.
Johnny

15–21 mars,     Kristus, det levande vattnet
"De som tillber måste tillbe i ande och sanning."  I helgens evangelium är Jesus mycket tydlig med att ritualer inte är vad vår tro handlar om, även om de alla är  viktiga, utan att det handlar om hjärtat och om livet.  Detsamma gäller kärleken och det är här som gifta par är så viktiga profeter för kyrkans liv.  Er kärlek till varandra har sitt ursprung i hjärtat och måste ständigt återställas till hjärtat. Er kärlek lever i vardagen och måste vara av en bra och god kvalitet fi det dagliga livet,  både för er själva och för alla omkring er.  Men det är inte bara gifta par som kallas att göra saker och ting utifrån hjärtat.  Alla vi, ensamstående människor, religiösa och präster är kallade  att leva ut våra kallelser på ett sätt som kommer att uppmuntra andra i deras tro, bygga upp dem i hopp och dra dem till Guds kärlek och på så sätt komma att få dem att leva livet fullt ut.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du har lärt oss att övervinna våra synder
genom bön, fasta och barmhärtighetsverk.
När vi avskräcks av vår svaghet,
ge oss förtroende för din kärlek och i vårt äktenskap.
Vi ber detta genom Kristus vår Herre. Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, fylla våra liv med din glädje och frid
genom nåden i vårt äktenskaps sakrament.
Må vi alltid vara redo att förlåta varandra.
Vi ber detta genom Kristus vår Herre. Amen

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, genom att dela livet med varandra i vårt äktenskap,
låt oss alltid visa ömhet och vara varandra tillgivna
och  låta oss föras samman i enighet och frid.
Vi ber vår bön genom Kristus vår Herre. Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad är en av de trevligaste saker som har hänt mellan er nyligen?  Hur kunde ni återuppleva det den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som har att göra med narkotikamissbruk.  Hur kunde ni som par hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter