Femte söndagen i fastan

Kära vänner!
 Även om allt rent praktisk  är nerstängt, gäller det inte för e-post!  Ni är alla  mina tankar och böner vid denna tid som vi alla kämpar med de förändringar som har uppkommit i varje aspekt av våra liv.  Det är en svår tid men också en mycket intressant tid som kommer att lföra oss till något mycket bättre i det långa loppet.
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka.  Det är mycket relevant för oss i den nuvarande situationen och det behov som vi alla har av varandra, särskilt i äktenskap och familjeliv.  Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva.  Jag kommer att be för er varje dag som alltid att Gud ska välsigna er med glädje och frid och håller er och alla era nära och kära fria från all skada.  Tack.
Johnny

29 mars -  4 april, Han upphöjer han oss till  nytt liv
" Om någon tror på mig, kommer han att leva även om han / hon dör. Tror du på det här?" Vi fastnar så lätt i de dagl sakerna i livet att vi förlorar den större bilden ur sikte.  Det finns så många saker att ta hand om att vi kan gå miste om de riktigt viktiga. Detta händer hela tiden i äktenskapets relation när par misslyckas med att ta tid för sig själva och deras kärleksrelation på grund av andras påtryckningar på dem.  Det är alltid ett stort misstag.  Ta er tid för varandra.  I familjelivet kan vi också se samma sak hända.  Föräldrar spenderar så mycket av sin energi för att ge sina barn vad de behöver att de inte har tid att tillbringa tid med dem och på så sätt fråntar de dem den enskilt viktigaste gåvan.  Och i vår församling, på grund av vår pliktkänsla, kan vi få för vana att ge ett minimum.  Resultatet blir att vi inte ser den viktigaste  betydelsen av att umgås.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
 Fader, hjälp oss att varas om Kristus, din Son,
som älskade världen och dog för vår frälsning.
Inspirera oss i vårt äktenskap genom hans kärlek;
vägled oss genom hans exempel,
så att vår kärlek kan växa varje dag.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt 
Allsmäktige Gud, må gåvan av vår kärlek i äktenskapet
ta bort våra synder och ge glädje till dem
som du upplyser med den kristna tron.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen  
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktige Fader, må vi alltid förbli ett med varandra
och med din Son, Jesus Kristus.
Må vårt  äktenskaps sakrament föra din närvaro till vår värld.
Vi ber vår bön genom Kristus till vår Herre. Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor  
 För ditt äktenskap: På vilka speciella sätt kan du överraska din fru / make med  din kärlek denna vecka?
För andra: Tänk på någon grupp som hjälper till att ge tröst till dem som är sörjande.  Hur kunde ni, som ett par,  hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter