Palmsöndagen – Passionssöndagen

Kära vänner!
Ni är i mina tankar och böner varje dag om att Gud ska vara med er genom denna mycket svåra tid och att skydda er och ge er tröst, frid och hopp.

Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka som är den stilla veckan. Det är den främsta veckan i vår kristna tro.  Försök att göra det bästa av den för er själva och för dem ni älskar.  Följ med Kristus på hans resa, inte bara genom ett väldigt hemskt fysiskt lidande, utan också en känslomässig och psykisk förödelse in i döden och vidare till uppståndelse.  Genom att göra detta kan vi upptäcka att han reser med oss genom denna mycket märkliga tid av coronavirus vilket har en sådan effekt på oss och på hela mänskligheten just nu.
 
Låt oss be för varandra och be med varandra under denna vecka, i vetskap om att Kristus kommer att föra oss igenom allt detta till nytt hopp och ett nytt liv.  Ni kommer med all säkerhet att vara i mina böner.  Håll mig i era.  Må Gud förena oss alla i tro, hopp och kärlek.
Johnny

5 – 11 april   Min Gud, varför har du övergivit mig?
Jesus sade: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"  Den centrala verkligheten i vår kristna tro är att Kristus har uppstått från de döda och att han lever mitt ibland oss.  Stilla veckan firas på grund av Kristi resa in i detta nya liv; en resa som vi också är inbjudna att göra, i vetskap om att han har gått före oss, och att han reser med oss. 
Det är viktigt att göra denna vecka till en speciell tid för bön och eftertanke.  Detta görs i de återkommande liturgierna i kyrkan som vi i år bara kan komma åt online eller via radio. Ta dig tid för det. Vi måste även ta tid på familjenivå och även på ett personligt plan för att komma i kontakt med den mest inspirerande och livgivande kärlekshistoria som någonsin berättats. 
Tala med varandra den här veckan om allt det goda som Herren har gjort för er.  Om du är förälder, låt var och en i din familj få veta vad han eller hon betyder för dig.   Låt Kristus gå med oss genom smärtan och ödeläggelsen av denna coronaviruskris när vi går med honom genom hans smärta och död in till nytt liv.  
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig, ständigt levande Gud,
du har gett mänskligheten Jesus Kristus till vår Frälsare
och som en modell för ödmjukhet.
Han uppfyllde din vilja genom att bli kött och ge sitt liv på korset.
Hjälp oss att bli dina vittnen genom att följa hans exempel
och göra oss värdiga i vårt äktenskap, att få del i hans uppståndelse.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt 
 Herre, må Jesus, din ende Sons lidande och död,
göra vår kärlek till varandra i vårt äktenskap tillbörligt inför dig.
Ensamma kan vi inte göra någonting; med honom kan vi göra allt.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans 
Herre, din Sons död ger oss hopp
och stärker vår tro.
Må hans uppståndelse ge oss uthållighet i vår kärlek i äktenskapet,
och leda oss, och alla dem vi älskar, till frälsning.
Vi ber vår bön genom Kristus till vår Herre. Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor 
För ditt äktenskap: Vilka planer kan du göra för att få egentid med din fru / make den här veckan?
För andra: Som ett par, tänk på och be för dem runt om i världen som idag förföljs för sin tro.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter