Tredje påsksöndagen

Kära vänner!
Ni har varit i mina tankar och böner varje dag sedan jag skrev till er vid den här tiden förra veckan.  Jag litar på och ber att allt går bra för er och för alla dem ni älskar.  Pandemin går fortfarande hårt runt omkring oss.  Det finns en hel del sorg och lidande på grund av det och jag ber för alla dem som lider förlust och som går igenom mycket oroliga tider på grund av någon älskad som har viruset.

Jag skickar min reflektion för nästa söndag och den kommande veckan.  De är mycket passande på grund av allt som pågår. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och er familj och vänner.
 
Jag försäkrar er om mina böner varje dag.  Håll mig i era.  Må Gud fortsätta att välsigna oss alla med hälsa och frid.
Johnny

26 april - 2 maj,   Ja, det är sant, Herren  är uppstånden
"Vad är det ni går här och talar med varandra om?”  Denna fråga, som Jesus ställde i helgens evangelium, är mycket viktig för oss alla i kyrkan i dag.  Det finns så många viktiga frågor som vi står inför och som vi måste arbeta oss igenom tillsammans.  Faran är att dessa frågor nästan kan slå ner oss helt och hållet om de inte reds ut i en anda av tro, hopp och kärlek. I en  församlings-gemenskap finns det en risk att vi fastnar i saker som egentligen inte spelar någon roll och spenderar vår energi på dessa, snarare än på att hitta de sätt vi kan arbeta tillsammans  på, för att bygga upp Guds rike.  Det är så viktigt att gifta par och familjer skulle tänka på denna fråga också. Vi kan bli så bundna till oviktiga saker att vi förlorar kärlekens anda, och vårt liv tillsammans blir en börda snarare än en glädje.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, vi tackar dig för din kärlek till oss.
Vi tackar dig för gåvan av vårt äktenskap.
Må vi med hopp se fram emot vår uppståndelse
ty du har gjort oss till dina döttrar och söner
och återställde vår ungdoms glädje
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, ta emot vår kärleksgåva till varandra
och ge din frid till vår värld.
Må den stora glädje du ger oss i äktenskapets sakrament
komma till fullkomlighet i himlen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, se på oss, och på allt vi älskar, med godhet.
Må vår kärlek till varandra växa varje dag i vårt äktenskap
så att våra liv kan levas till att ära ditt namn.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor

För ditt äktenskap: Hur kan du få lite extra spänning till ditt äktenskap den här veckan?
För andra: Tänk på någon missionsgrupp som arbetar på att ge tro och hopp till andra. Hur kan du som par hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter