Femte påsksöndagen

Kära vänner!
Trots den nedstängning áv samhället som vi upplever, så verkar tiden flyga förbi. Det är svårt att tro att det redan är fyra veckor sedan påsk och med detta mejl förbereder vi oss för den femte veckan! Jag hoppas att allt går bra för er och alla era nära och kära. Tack gode Gud att vi alla mår bra här i Clonard och att vi tar oss igenom denna tid med frid i våra hjärtan.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka. Vilket synnerligen lämpligt tema detta är för oss: "Jag är vägen, sanningen och livet". Jesus gör livet spännande bara genom att följa honom och leva livet till fullo.  Jag kommer att be för er som vanligt så att ni skulle få känna av kärlekens underverk till varandra i ert äktenskap och/eller familjeliv, och storheten i er tro som Kristi efterföljare. Låt oss be för varandra att vi  kommer igenom detta fria från skador av viruset och från alla andra skador till kropp och själ.
Johnny

10-16  maj, Vårt kungliga prästadöme
 Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet."  Eftersom dessa ord är så bekanta för oss,  kan vi lätt höra dem och gå vidare.  Vad menar de?  Jesus är vägen, först av allt, till den sanne Guden.  Vi kan enkelt reducera Gud till vår egen storlek, i proportioner som vi kan hantera.  Jesus lyfter oss ständigt upp till Guds storhet där vi är utom kontroll.  Han är också vägen till hela mysteriet med oss själva gjorda till Guds avbild eftersom vi även där tenderar att förminska varandra och oss själva.  Jesus är sanningen om att Gud älskar oss med en oändlig och passionerad kärlek.  Gud avgudar oss som en förälder i närvaro av ett nyfött barn.  Och han är livet.  Han lär oss att det enda sanna mänskliga sättet att leva,  är kärlekens väg – Guds och kärleken till varandra.  Detta har enorma konsekvenser för oss.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, se på oss med kärlek
Du återlöser oss och gör oss till dina barn i Kristus.
Ge oss sann frihet i vår kärlek till varandra i äktenskapet  
och för oss till det utlovade arvet som du har lovat.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre Gud, genom att ge oss kärleken till varandra
delar du med dig av ditt gudomliga liv till oss.
Låt allt vi gör i vårt äktenskap
styras av kunskapen om din kärlek.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Barmhärtige Fader, ge oss en ny känsla av mening
i vårt äktenskaps sakrament
och för oss till nytt liv i dig.
Vi ber vår bön genom Kristus till vår Herre. Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du visa en särskild tillgivenhet till  din fru / make den hät veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som är engagerad i att främja miljön.  Hur kan ni som par hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter