Kristi kropps och blods högtid

Kära vänner!
Tisdagarna kommer allt snabbare varje vecka! Jag hoppas och ber att allt är bra med er och alla era nära och kära.  Tack gode Gud så är allt bra här i Clonard. Jag ser fram emot den gradvisa lättnaden av restriktionerna för nedstängningen och chansen att få se många av er igen.
Bifogat hittar ni mitt bidrag för nästa helg och den kommande veckan. Det är en spännande högtid när vi firar Kristi kropp och blod. För många människor har en av svårigheterna den senaste månadernas varit, att inte kunnat ta emot kommunionen. Det har varit en stor tröst att i bön vara med i den andliga eukaristin, men det är ändå inte samma sak. Det kommer fortfarande att ta lite tid innan det kommer att vara möjligt att kunna ta emot komunion.  Det är dock underbart att höra om den hunger som så många har för denna fantastiska Guds gåva.
Som alltid kommer ni att vara i mina böner varje dag för den kommande veckan.  Håll mig i era.  Må Gud välsigna oss alla och alla våra nära och kära med både hälsa och skydd från Covid-19.  Tack!
Johnny

14 - 20 juni,  Kristi kropp och blod
"Den som äter detta bröd kommer att leva för evigt".  Bara de unga tror att de kommer att leva för evigt.  När vi blir äldre blir vi medvetna om hur kort livet är.  Jesus står dock på de ungas sida.  Han uppmanar oss att vara unga, och att vara som barn, att hoppas och drömma, och han ger oss ett sätt att göra det – kärlekens väg.  För människor som är gifta, är det mycket viktigt att de håller sin kärlek till varandra frisk och levande så att de kan förbli unga oavsett i vilken ålder de är.  Det är också lika viktigt att göra familjelivet till ett underbart äventyr så att alla som är en del av det kan bli medvetna om livets underverk.  Jesus ger oss det yttersta löftet om sin kärlek - sin kropp och sitt blod i eukaristin, det eviga livets och ungdomlighetens sakrament.  Denna extraordinära gåva firas på ett speciellt sätt i församlingen.  Testet av hur vi verkligen firar det är hur levande vårt församling är.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Herre, vägled världshändelsernas gång.
Ge din kyrka glädje och frid att tjäna dig i frihet.
Ge oss en förnyad frihet i vår kärlek i äktenskapet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Gud vår Skapare, vi tackar dig för gåvan av varandra.
Låt vår kärlekentill varandra i äktenskapet
och vårt prisande av dig
leda oss till frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus, Vår Herre. Amen 

Kvälls och nattbön tillsammans
Frälsningens Gud må vårt äktenskaps sakrament
stärka vår kärlek här på jorden
och föra oss till evigt liv.
Vi ber detta genom Kristus, Vår Herre. Amen 
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka är de två eller tre trevligaste sakerna som du hittar hos din maka eller make under den senaste tiden?  Hur kan du göra henne/honom medveten om dessa?
För andra: Finns det någon du känner som är ensam eller ledsen?  Hur kunde ni som ett par nå ut till henne / honom den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter