Tolfte söndagen under året

Kära vänner!
 Vi har firat en lång rad speciella firanden av eukaristin från askonsdag fram till Kristi Kropp denhär vecka. Nu går vi in i en lång serie av vad som kallas ”söndagarna under året”. Det handlar om hur vi är kallade att leva vår tro och kärlek i vår vanliga vardag.  Detta är långt ifrån oviktigt, i själva verket är det en viktig del av vår levande tro, att veta att Kristus lever i oss, bland oss, omkring oss, och ovanför oss. Detta är vårt uppdrag i världen och till den värld vi lever i, att föra Kristi frälsning genom vår kärlek till varandra i äktenskapet, i familjelivet och genom kvaliteten på vår trosgemenskap i våra församlingar och på andra sätt.
 
Som alltid, är ni alla i mina böner alla dagar i veckan framåt,  att Gud ska fylla er med lycka och glädje trots  de begränsningar vi alla fortfarande har.  Tack för era böner för mig.
 
I Clonard börjar vi vår årliga högtidliga Novena för att hedra ”Our Mother of Perpetual Help” fredagen den 19:de  Detta kommer att pågå  varje dag fram till lördagen den 27:e som är högtidsdagen för ”Vår Moder av evig hjälp”.  Det finns fyra sessioner varje dag: 07:00; ; 9.30; 18.15 och 20.00.  Om ni kan skulle det vara bra om ni kunde förena er med oss i bön för någon av dessa varje dag så att vi kan be tillsammans för en bättre värld och en bättre kyrka framåt.  Gud välsigne dig alltid.
Johnny

21 – 27 juni  – Var inte rädd
Jesus sade: "Var inte rädda."  I Skrifterna identifieras rädsla som den enskilt största fienden till liv och kärlek.  Detta uttalande "var inte rädda" sägs 365 gånger i skrifterna.  Den största rädslan som griper människor är vad det kommer att kosta oss att verkligen tro, att älska, att njuta.  Rädsla för vad det kan kosta kan få oss att sätta gränser för vår kärlek. Rädsla kan få oss att sätta gränser för vår vilja att släppa in Gud i våra liv.  Som alltid måste vi tänka på detta Kristi ord när det gäller relationerna i våra liv och vår tro.  I varje samhälle engagerar sig väldigt många människor inte i något annat än så få saker som möjligt och gör det allra minsta.  Detta betyder inte att dessa människor är av dålig natur, utan det är mest på grund av denna rädsla.  Män är särskilt rädda för att utveckla nära relationer i  äktenskap och familjeliv av samma anledning - de är rädda för vad det kan kosta dem  själva  och vad de går miste om för belöningar.  Lyssna på Kristi ord den här veckan.  
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, vägledare och beskyddare av ditt folk,
ge oss en osviklig respekt för ditt namn,
och håll vårt äktenskap alltid i din kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Fader ta emot gåvan av vår kärlek till varandra.
Rena oss till sinne och hjärta
och gör oss som ett gift  par alltid vara ivriga att tjäna dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, förnya ditt liv inom oss.
Hjälp oss att bli allt mer generösa i vårt äktenskaps sakrament
så att vi kan bli medvetna om och förundras av dina gåvor.
Vi ber detta genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Diskussion och aktivitetsfrågor 
För ditt äktenskap: Vilka rädslor har du i ditt äktenskap och familjeliv? 
Dela dem den här veckan.
För andra: Tänk på någon grupp som främjar lekmannaaktivitet.  Hur kan du som par uppmuntra dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter