Trettonde söndagen under året

Kära vänner!
Tack gode Gud så går den högtidlig novenan online för att hedra "Vår mor till evig hjälp" bra.  Vi är nu kommit halvvägs igenom den. Tusentals människor ansluter sig till oss online varje dag.  Du kanske är en av dem. Jag ber för dig varje dag att Gud ska välsigna dig och att "Vår Moder av evig Hjälp" ska ta hand om dig och alla dem  som du älskar.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa veckas parbön och nyhetsbrev.  Jag hoppas att det kommer att vara er till hjälp på er resa av tro och kärlek, och att det kommer att ge er hoppets och glädjens gåvor.
 
Fortsätt att be för mig och för varandra.  Må Guds välsignelse vara med oss alla under den kommande veckan.  Och må Gud fortsätta att hålla oss alla trygga från coronaviruset.  Tack.
Johnny

28 juni  -  4 juli,  Att välkomna Kristus
"Den som tar emot er tar emot mig"  Är inte underbara ord att få höra, men så mycket svårare att verkligen tro på.  Jesus identifierar sig helt med oss i all vår svaghet och mänsklighet.  Vår uppgift när det gäller att tro, är att vi identifierar oss helt med honom, och vi gör detta genom kärlek.  När vi tittar på de församlingar som samlas till  eukaristin idag ser vi att de är helt vanliga människor av alla de slag.  Den djupaste verkligheten i vad vi ser, är att vi är Kristi levande närvaro.  När vi tittar på våra hem och familjer ser vi många vanliga liv som består av glädje och kamp, och ändå är var och ens hem en plats där Kristus bor på grund av oss.  När vi tittar på våra gifta par,  ser vi kvinnor och män som åtagit sig att varandra i kärlek men som ofta behandlar sitt äktenskap som bara en annan del av deras liv.  Äktenskapets sakrament är ett av de viktigaste sätten som Kristus återlöser världen på idag.
PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du kallar dina barn att vandra i Kristi ljus.
Befria oss från mörkret
och håll vårt äktenskap  i ljuset av din sanning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre Gud, genom vårt äktenskaps sakrament
ger du oss kraf genom din nåd.
Må vår kärlek till varandra
hjälpa oss att troget tjäna dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, må vår kärlek i äktenskapet och vårt liv tillsammans
ge oss del i ditt liv
och hjälp oss att föra din kärlek till världen.
Vi ber detta genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Diskussion och aktivitetsfrågor 
För ditt äktenskap: Planera en speciell dag den här veckan bara för att kunna vara tillsammans.  Vad skulle du personligen vilja göra under den veckan?
För andra: Hur kan ni som ett par hjälpa till att få  turister och besökare att kännas sig välkomna i din församling under sommaren?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter