Sextonde söndagen under året

Kära vänner!
Tack för ännu en vecka av tro, hopp och kärlek i ditt äktenskap, din familj och din församling. I Clonard  är vi i början av den andra veckan imed att fira mässan med en församling närvarande, samt online. Det fungerar bra. Vi vänjer oss alla vid de nya system som behövs för att så mycket som möjligt se till att alla kommer att vara säkra att samlas och fira så här. Vi hoppas kunna öppna en till av mässorna nästa vecka och arbetar nu mot detta.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den kommande veckan. Återigen är det ett mycket viktigt Guds Ord för oss alla, där Gud uppmanar oss att lyssna uppmärksamt på hans närvaro och hans kärlek på de platser där vi bor - vikten av sakramentet i äktenskapet, skönheten i vårt familjeliv, de människor som utgör vår trosgemenskap och världen omkring oss. Det finns så många andra ljud och röster som kan tvinga sig in i våra hjärtan som kan främja splittring och förtvivlan.
Ni kommer att vara i mina böner under den kommande veckan som vanligt att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära och fortsätta att leda oss alla genom denna tid på ett säkert sätt.  Be för mig och för varandra.
Johnny

19-25 juli - Vår   barmhärtige domare
"Lyssna, du som har öron!"  Vi lever i en värld av konstant ljud och ändå är vi nog inte så bra på att lyssna. Ta en stund när du läser detta och lyssna på alla de ljud som hörs runt omkring dig. Vad hör du?  Lyssna på ljuden inom dig. Vad hör du? En stor del av tiden hör vi ett disharmoniskt buller och ändå, vad Jesus vill är att vi ska höra Guds kärlek som är runt omkring, inom och mellan oss. Vi kommer att höra det ljudet om vi lyssnar noga med våra hjärtan och sinnen. Lyssna särskilt på de vackra ljuden av er kärlek till varandra i äktenskap och / eller familjeliv. Det är så lätt att komma in i ett mönster av att inte lyssna på dessa heliga platser. Lyssna också på godheten hos de människor som utgör din församling så att du kan bli medveten om ¨Kristus som bor i dem. Och lyssna denna vecka på behoven hos människor omkring dig så att du kan svara på dessa behov i kärlek.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Herre, var barmhärtig mot ditt folk.
Fyll oss som ett gift par med dina gåvor
och gör oss alltid ivrigare att tjäna dig
i tro, hopp och kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen (amen)
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda år
Herre, för oss närmare frälsningen
genom vår kärlek till varandra denna vecka.
Välsigna vår  kärlek i äktenskapet med lycka och frid.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen (amen)
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Barmhärtige Fader, ge oss en ny känsla av mening
i vår kärlek till varandra i  äktenskapet
och för oss till ett nytt liv i dig.
Vi ber detta genom Kristus, vår Herre. Amen (amen)
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilken speciell överraskning kan du ge din fru / make denna vecka?
För andra: Tänk på någon som är bundentill sitt hem. Hur kan du,  som ett par, hjälpa den personen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter