Artonde söndagen under året

Kära vänner!
När vi nu kommer till slutet av juli månad tackar jag Gud för att vi alla mår bra. Jag har haft några dödsfall bland vänner och familjer under denna månad, och det kanske ni också har haft. Vi ber Gud att han ger den evig vilan till de av våra nära och kära som har dött. Vi ber också att Gud att i fortsättningen ta hand om oss alla under den kommande veckan.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den kommande vecka. Jag ber att detta kommer att vara till hjälp för er i ert äktenskap och / eller i er familj och hjälpa er att växa i ambition för er kärlek och glädje. Ni kommer att fortsätta att vara i mina böner varje dag och jag tackar er för era böner för mig. Fortsätt att be för mig och för varandra. Gud välsigne er alltid.,
Johnny

2-8 augusti, Herren som föder oss
Jesus sade till sina lärjungar: " Ge dem något att äta, ni själva."  Dessa Jesu ord i söndagens evangelium är en tydlig påminnelse om att vi som hans efterföljare måste utveckla en ny mentalitet.  Istället för att alltid leta efter vad vi kan få, kallas vi att vara människor som letar efter vad vi kan ge.  Alla gåvor vi har ges till oss för andras skull.  Detta gäller särskilt kärlekens gåva.  Den viktigaste frågan för par är inte "Är vi okej?" utan "Hur måste vi förhålla oss till varandra så att andra kommer att må bra?"  
Alla som möter kärleken från ett gift par känner kraften av den.
Detta gäller särskilt för deras barn. Det är innerligheten av kärleken till föräldrarna som skapar kvaliteten och atmosfären i hemmet. Detta Kristi bud ges också till oss som en gemenskap.  Trons gåva som vi firar ges till oss så att andra också kan tro.  Detta kan kalla oss till en radikal förändring för oss i vår församling.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Evig godhetens fader,
vårt ursprung och vår vägledning, var nära oss
och hör bönerna från alla de som prisar Dig.
Förlåt våra synder och fräls oss till livet.
Håll oss och vårt äktenskaps sakrament säkert och tryggt i din kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen (amen)
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Barmhärtige Herre, helga dina gåvor i oss.
Låt det andliga offret av vår kärlek i äktenskapet
göra oss till en evig gåva till dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen (amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss styrkan i det nya livet
genom vår dagliga kärlek till varandra i vårt äktenskap.
Skydda oss med din kärlek
och förbered oss för evig återlösning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen (amen)
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
 Vilken specialtid kommer ni att ge varandra den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för dem som lider av svält.  Hur kunde du som par stödja den gruppen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter