Tjugotredje söndagen under året

Kära vänner!
Bifogat finns mitt bidrag för ”Bön för äktenskap och familjeliv”  för nästa söndag och den kommande veckan. Reflektionen i detta kan också användas till din församlings nyhetsbrev!! Jag hoppas att detta kommer att vara till hjälp för er och era liv i kärlek och tro på ditt äktenskap och / eller familj och i din församling.
Jesus lovar att vara med oss varje gång vi är tillsammans - i själva verket gör  vår närvaro med varandra honom närvarande i vår äktenskapsvärld, familjen, församlingen och samhället. Jag tycker att det är en fantastisk tanke och ett extraordinärt privilegium.
Försök att uppskatta dina kärleksrelationer mer och mer och  gör allt du kan för att bygga upp dessa relationer till att bli så glada och levande som möjligt, under den kommande veckan.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan. Var vänliga och håll mig i era. Må Gud välsigna oss alla med hälsa och lycka och hålla oss alla säkra från Covid-19.  Tack.
Johnny

6 - 12 september, Makten  som är given till oss genom  kyrkan
"Där två eller tre möts i mitt namn ska jag vara där med dem."  Vilket underbart löfte det är.  Vilken enastående kraft som det lovas och ges till oss som Kristi efterföljare.  På grund av vårt dop är vi människor som alltid möts i hans namn oavsett syftet med vårt möte.  Varje gång vi är tillsammans gör vi Kristus närvarande.  Det är svårt att tro och ändå har vi Kristi ord på det. 
Detta har enorma konsekvenser för var och en av oss personligen.  Varje gift par, är en källa till Kristus närvaro, bara genom att vara tillsammans i kärlek. Varje familjs hem är var han bor på grund av de människor som bor där.  Allt vi gör tillsammans som en församling är en del av världens frälsning.  Vårt ansvar i allt detta är att se till att kvaliteten på vår kärlek är sådan att denna Kristi närvaro kan värma världen och alla dem omkring oss.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, du återlöser oss
och gör oss till dina barn i Kristus.
Se på oss, ge oss sann frihet i vår kärlek i äktenskapet,
och för oss till arvet du lovade oss.
Detta ber vi  genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Fridens  och kärlekens Gud,
låt vår kärlek till varandra i äktenskapet
ge dig en sann tillbedjan.
och gör oss till ett med dig.
Detta ber vi genom Kristus vår Herre.   Amen

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, ditt ord ger oss näring och liv.
Låt vårt  äktenskaps sakrament
leda oss till att dela ditt liv för evigt.
Detta ber vi genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kunde ni växa i frihet med varandra?  Dela det med varandra den här veckan. 
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för äktenskap och familjeliv.  Hur kunde du som ett par hjälpa den gruppen den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter