Tjugofjärde söndagen under året

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag för ”Bön för äktenskap och familjeliv” för nästa söndag och den kommande veckan.. Som ni vet används reflektionen också av vissa i deras församlingsnyhetsbrev. Jag hoppas att ni finner detta till hjälp för er själva och ger er ny energi för den kommande veckan.
Temat är Kristi uppmaning till oss om att ständigt förlåta varandra, så att vi ska finna frihet och frid i våra liv och även ge samma frihet och frid till andra, särskilt de som står oss nära i äktenskapet och familjelivet. Ni kommer att vara i mina böner varje dag att ni kan finna Kristi närvaro i era kärleksrelationer och kraften i Kristus för den värld där ni lever. Fortsätt att be för mig och för varandra. Gud välsigne er alltid.
Johnny

13 -  19 september  – Förlåt alltid varandra
Jesus sade: (Förlåt varandra) "Inte sju gånger, säger jag dig, men sjuttiosju gånger."  I den gamla filmen ”Lovestory”, vilken är en kärleksberättelse,  fanns den berömda kommentaren: "Kärlekens hjälpmedel är att aldrig behöva säga förlåt".  Sanningen är precis tvärtom.  Kärlek innebär att ständigt behöva säga förlåt eftersom det är den sortens nära relation.  Förlåtelse är ett vitalt inslag i kärlek eftersom oförlåtelsens rötter finns i oss i det förflutna och i tidigare händelser och erfarenheter.  Jesu ord till oss den här veckan är att utöva och utveckla denna kraft, särskilt inom äktenskapets och familjens nära relationer så att våra hem kan fyllas av frid och glädje. Detta tar tid och ansträngning från allas sida.  Denna kraft måste också utövas inom församlingen, som så lätt kan delas av ont eller av rivalitet från en tidigare historia.  I denna tid av skandaler i kyrkan behövs förlåtelse om vi någonsin ska gå framåt med hopp.         
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige Gud, vår skapare och vägledare,
må vi tjäna dig av hela vårt hjärta i vårt äktenskap
och vara medvetna om din förlåtelse i våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, hör ditt folks böner.
Ta emot gåvan av vår kärlek till varandra.
Må vårt äktenskap ge oss frälsning
och till alla dem som vi möter.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, må vårt äktenskaps sakrament
påverka våra tankar och handlingar.
Må din Ande vägleda och leda oss i din väg.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Finns det någon bland din fru / make familj eller vänner som du behöver förlåta?  Hur ska du göra det den här veckan?
För andra: Finns det någon i ditt eget liv mot vem du har agg eller ilska mot i ditt hjärta?  Vad ska du göra åt det den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter