trettionde söndagen under året

 
Kära vänner!
De flesta av oss är återigen i lockdown på ett eller annat sätt. På grund av detta är vi uppmanade att klara oss på våra egna medel mer och mer. Det finns ett passande Guds Ord för oss för nästa söndag och veckan efter och det handlar om Kristi kärleksbud till Gud och kärleken till varandra. Det är de största hjälpmedlen av alla, och vi har dem. Det är upp till oss att använda dem och utveckla dem!
Bifogat är mitt bidrag för den kommande veckan. Jag hoppas att detta kommer att vara till hjälp för er att växa i er kärlek och engagemang under den kommande veckan. Ni kommer att vara i mina böner att Gud ska fortsätta att välsigna er och alla dem ni älskar och hålla er säkra genom denna tid tills det kommer bättre tider. Tack för era böner för mig och för varandra. Fortsätt med dessa böner. Gud välsigne er alltid.
Johnny

 25– 31 oktober Det största av budorden
"Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och älska din nästa såsom dig själv."  Jesus ger oss dessa två bud som den enda vägen till ett fullt mänskligt liv och lycka.  De är kärnan i det kristna livet och efterlevnaden av Kristus. Vi försöker allt annat och ändå är kärlek det som det kristna livet och allt mänskligt liv handlar om här och hädanefter. Dessa två bud går hand i hand som två delar av livets strömningar.  Kärleken till Gud är det ultimata i mänskligt liv. Det involverar var och en av oss i en personlig relation med Gud genom bön. Vår katolska tradition är mycket rik på den mängd olika böneformer som är möjliga. Var och en av oss behöver välja de som är till hjälp för oss själva. Vi når denna gudskärlek också genom vår kärlek till varandra. I vår gemensamma andakt genom söndagens eukaristi bygger vi upp Guds folk. Genom kärleken i äktenskapet och familjelivet ägnar vi allt som är bra i livet åt Gud.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi är tillsammans
Allsmäktige och evige Gud,
Stärk vår tro, hopp och kärlek som ett gift par.
Låt oss göra med kärleksfulla hjärtan vad du ber oss om
och få  dela det liv du utlovat.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Kraftens och maktens Gud, vår Herre,
ta emot gåvan av vår kärlek till varandra.
Må vårt tjänande i vårt äktenskap ge dig ära.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, för nåden i vårt äktenskaps sakrament
till perfektion inom oss.
Må vår kärlek ha en djupgående inverkan på våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur behöver du förändra dig för att  sätta  din fru / make  som nummer ett i dina prioriteringar?  Dela  det med varandra den här veckan.
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för förnyelse i kyrkan.  Hur kan ni som ett par stödja den gruppen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter