Trettioandra söndagen under året

Kära vänner!
Det är fantastiskt hur veckorna flyger förbi!! Detta e-postmeddelande kommer att ta oss fram till mitten av november!! Tack för er stora kärleksfullhet mot varandra och de omkring er, och följaktligen har detta en stor effekt på hela samhället.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den kommande vecka. Temat är "Håll er vakna!". Detta kan vara svårare i dagsläget eftersom vi är nära att stänga ner  igen på grund av viruset. Själva nedstängningen i sig är en uppmaning att vara mycket uppmärksam på viruset och göra allt vi kan för att förhindra dess spridning. Men vi måste också vara uppmärksamma gentemot varandra och de som vi älskar och öva på att vara uppmärksamma mot varandra i kärlek och tillgivenhet. Den kommande veckan kan komma bli en riktigt bra och spännande vecka!!
 
Som alltid kommer ni att vara i min bön varje dag nästa vecka, att Gud ska välsigna er med generositet i er kärlek. Håll mig och de andra som följer detta program för äktenskap och familjeliv i era böner. Gud välsigne och beskydda er och era familjer och era vänner från all skada. 

8 -  14 november, Håll er vakna.
Jesus sade till folkmassorna: "Håll er vakna, eftersom ni inte vet vare sig dagen eller timmen."  Dessa jesu ord hörs vanligtvis som en varning för att vi ska vara förberedda inför döden och, utan tvekan, de är det.  Men de är också en uppmaning att vara förberedda för livet!  Det är så lätt att även vänja sig vid de mest underbara gåvorna av liv och kärlek och ta dem för givet.  Vår uppmaning är att vara uppmärksamma på dessa och att fira dem dagligen, särskilt i våra kärleksrelationerna i äktenskap och familjeliv och även inom våra trosgemenskaper.  Vi går miste om så mycket glädje och lycka med varandra.  Män och hustrur blir så upptagna att de inte har tid att vara tillsammans med varandra och njuta av sitt äktenskap.  Föräldrar är så fokuserade på att ge sina barn så mycket som möjligt att de kan försumma det viktigaste av allt, gåvan av sig själva.  Och i församlingen kan vi vara så inställda på att göra vår plikt så att vi försummar att njuta av det vi gör.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Makten och barmhärtighetens Gud,
skydda oss från all skada.
Ge oss en frihetens ande
och hälsa i kropp och själ
för att göra ditt arbete här på jorden genom vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Barmhärtighetens och kärlekens Gud,
genom vårt äktenskaps sakrament, förkunnar vi din kärlek.
Ta emot våra gåvor och hjälp oss att följa din väg.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen


Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, vi tackar dig för alla dina gåvor till oss.
Utgjut din Ande över oss som ett gift par
och håll oss målmedvetna i din tjänst.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.   Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du vara mer uppmärksam på behoven hos din fru / make denna vecka?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar med trosundervisning för  vuxna.  Hur kunde du som par stödja dem den här veckan?                     

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter