Andra söndagen efter jul

Kära vänner!
Ni har varit i mina tankar och böner under julperioden. Jag hoppas att ni har upplevt mycket av glädjen i denna fantastiska Guds gåva och att ni och alla era nära och kära har hållits säkra från hotet av Covid-19-viruset.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den kommande veckan. Det är en stor påminnelse till oss alla om att julen ännu inte är över! Det ligger i luften nu, att vi ska gå från den, vidare över till det nya året och allt som det medför, men för oss som kristna, fortsätter julen fram till högtiden för "Herrns dop", som är  söndagen den 10 januari. Därefter låter vi vårt efterföljande av Kristus, leda oss in i nästa steg på vår resa av tro och kärlek.
Som alltid kommer ni att vara med mig i mina böner varje dag i den kommande veckan. Må ni  alla ha ett mycket gott nytt år och låt 2021 bli ett bättre år för er och för oss alla. Fortsätt att be för mig och för alla som följer detta program. Gud välsigne er alltid.
Johnny

3 – 9 januari, Kristus Guds visdom
"Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet.” Det är början på ett nytt kalenderår och jag tänker på alla underbara gifta par som jag har träffat under många år av mitt prästadöme. Tack för att Ni är kyrkans och världens hopp, helt enkelt genom er kärlek till varandra. Det sägs att "Guds härlighet är när  männskligheten lever sitt liv till fullo". Det finner man på ett mycket speciellt sätt i eran kärlek till varandra i äktenskapet och detta nya år är en riktigt god tid för att förnya er kärlek och att göra detta år 2021 till en tid av lycka och glädje för varandra och för oss alla.
Vid denna nyårslöftenas tid skulle det vara till Guds ära och allas bästa om vi skulle göra hälsa och välbefinnande i äktenskapet och familjelivet till vår största prioritering i år, som par, som familj och som församling. 
Vad skulle ni kunna göra som skulle kunna hjälpa tillatt förverkliga detta?
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Kraften och livets Gud,
himmelsk salighet till alla som tror på dig.
Fyll vårt äktenskaps sakrament med din härlighet
och visa folken ljuset av din sanning.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, gör vår kärlek i äktenskapet heligt
genom din Sons ankomstsom visar oss sanningens väg,
och lovar oss evigt liv i ditt rike.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, hör våra böner.
Befria oss från att sätta gränser för vår kärlek i äktenskapet.
och håll oss trogna ditt ord.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka beslut och lösningar behöver ni göra i början av detta år för att ert äktenskap ska komma att stå i centrum för era prioriteringar under hela 2021?  Dela detta med din fru / man den här veckan.
För andra: Vilket nyårslöfte kan ni göra som skulle vara till hjälp för er församling och samhället under det kommande året?


 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter