Kyndelsmässodagen - Herrens frambärande i templet

Kära vänner!
Hälsningar från en tråkig och lite småregnig dag i Belfast - och förmodligen är det ungefär likadant där ni befinner er!! Ändå är det en bra dag, när vi firar högtiden för Herrens frambärande i templet, även kallad Kyndelsmässodagen. Det är nu fyrtio dagar sedan vi firade juldagen och vi börjar nästa etapp på vår resa med Kristus som vårt ljus och världens ljus.
Fokus för nästa söndag och veckan efter är Kristus helande kraft i som sträcker sig från relativt små bekymmer till de allra största bekymren för allt helande som den mänskliga själen kan ha. Kristi resa genom de tre åren av sitt offentliga liv, präglades av hans närvaro till behoven hos dem han träffade. Det fortsätter att vara det även när vi färdas med honom nu.
Jag hoppas att ni kommer att finna det bifogade dokumentet till hjälp för er själva och som gifta par, familjer, individer och som trossamfund. Ni ska vara förvissade om mina böner för er varje dag, den kommande veckan. Jag tackar Gud för er och er tros- och kärleks godhet. Jag ber Gud att fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära och hålla er alla säkra från denna pandemi tills vi är genom faran och tillbaka till lycka och glädje. Be för mig och för varandra under den kommande veckan.
Johnny

7 - 13 februari, Kristus som  helar  oss
"Febern lämnade henne; och hon stod upp och betjänade honom." En av de vackra dragen i evangelierna är antalet helande berättelser de innehåller.  Inget är för stort eller för litet för att komma med till Jesus. Han uppväckte Lasarus från de döda; han botade Peters svärmor från feber. Samma Jesus är med oss och bland oss med samma kraft och samma längtan, för att hela oss till helhet och fullhet.  Allt vi behöver göra är att be honom om vad vi behöver ,för oss själva och för varandra, och tro att han kommer att svara. Vi behöver all hans helande kraft i den mån vi sätter gränser för vår kärlek till varandra eftersom hans största bud är att älska. Män och hustrur behöver ofta sträcka ut sin kärlek till förlåtelse om de ska kunna vandra framåt tillsammans. Föräldrar måste växa i förståelse för sina barn. I våra församlingar behöver vi Kristi kraft för att hjälpa oss att ta ett verkligt ansvar för de behövande.
 
Morgonbönen, när de tillsammans
Fader, vaka över din familj
och håll oss som ett gift par säkra i din vård,
för allt vårt hopp finns i dig.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre vår Gud, må den kärlek vi delar i vårt äktenskap
ge oss glädje varje dag
och bli vårt sakrament till evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Kväll/Nattbön tillsammans
Gud vår Fader, du ger oss en delaktighet  i ditt liv
och gör oss till ett i Kristus din Son.
Hjälp oss att föra din frälsning och glädje
till hela världen genom vår kärlek i äktenskapet.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka är några av dina bästa minnen från din bröllopsdag?  Ta dig tid den här veckan till att titta på bilderna och minnas tillsammans.
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar med ungdomar i din församling.  Hur kunde du, som ett par, hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter