Andra  söndagen i fastan

Kära vänner!
 
Bifogat hittar du mitt bidrag till Bön för äktenskap och familjs nyhetsbrev för nästa söndag och veckan efter. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för era familjer.
 
Petrus  trostillkännagivande  – "Herre, det är underbart för oss att vara här" – är utmaningen för oss alla under den kommande veckan. Detta är svårt under de rådande omständigheterna kring pandemin och den pågående nedstängningen. Men det är en utmaning som vi måste möta både i förhållande till vår tro på Kristus och i vårt engagemang för varandra i äktenskap och familjeliv och i vår trosgemenskap med varandra. Inte ens en pandemi eller nedstängning ska tillåtas ta bort vår glädje i hans kärlek till oss och vår kärlek till varandra. Det här kräver att man jobbar på  det och det krävs ett beslut att älska.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som vanligt. Tack för eraa böner och er kärlek. Må Gud hjälpa oss alla att möta den glädjeutmaningen i det vi har och det vi är lovade.
 
Johnny

28 februari  -   6 mars, Detta är min älskade son, han är min utvalde.
"Det är underbart för oss att vara här."  Petrus gjorde detta entusiastiska uttalande i berättelsen om Jesus på förklaringsberget, som ges till oss denna söndag för vår inspiration till tro. Var och en av oss har rätt att kunna göra samma uttalande i vår efteröljande av Kristus. Det är också ett av de viktigaste ansvarsområdena vi har gentemot varandra för att göra detta möjligt.  Vi gör detta genom att arbeta tillsammans för att bygga vår församling till en verklig gemenskap av tro och hopp.  Det betyder att alla är villiga att ta sin fulla del i församlingens liv.  Vi gör det genom att göra våra hem till platser av glädje och lycka.  Återigen har varje person, oavsett hur ung, en roll att spela för att åstadkomma detta.  Gifta par gör det för varandra genom att arbeta med  det inre värdet av deras kärleksförhållande när det gäller ömhet och tillgivenhet.  Detta innebär att ägna tid åt varandra och använda den tiden väl.       
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader, hjälp oss att lyssna till din Son.
Upplys oss i vårt äktenskaps med ditt ord
så att vi kan hitta vägen till din ära.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, gör oss heliga.
Ta bort vår själviskhet
och de gränser vi satte för vår kärlek i äktenskapet
så att vi kan vara beredda att fira uppståndelsen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kväll/Nattbön tillsammans
Herre, vi tackar för alla dina kärleksgåvor i vårt äktenskap.
Fyll våra liv med tacksamhet och lovprisning
och ge oss här på jorden en del av det av det kommande  livet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ert äktenskap: Ordna ett tillfälle för er själva som ett par den här veckan där ni verkligen kan säga "det är underbart att vara här.".  Planera det redan nu.
För andra: Tänk på någon som ni som par kan ge en känsla av lycka och glädje den här veckan.  Hur ska ni gå till väga?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter