Tredje söndagen i fastan

Kära vänner!
 
Det är härligt att vara inne i mars månad och se att vårens tecken börja visa sig. Jag måste säga det, jag har glatt mig mycket åt de senaste månaderna även om det har vari vinter och ibland har varit mycket svårt. Närvaron av så många underbara människor runt omkring mig gjorde livet så väl värt att leva. Tack för det och för  den stora vittnesbörden som er stora kärlek och er tro är för mig.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Som alltid utmanar Guds Ord oss att titta på varandra och se den skönhet och godhet som är vår för vi tar väldigt lätt även de mest älskade sakerna i livet för givet. Den kommande veckan är ännu en uppmaning att befria den sanna skönheten i äktenskapet, familjelivet och vår trosgemenskap som samlats kring eukaristens extraordinära gåva. Genom bön, reflektion och kommunikation med varandra kan ni hitta äventyrets anda i er kärlek och tro, om och om igen.
 
Ni kommer att vara i mina böner hela veckan så att Gud kan vägleda och stärka er i eran tro och kärlek och så växa i hopp och förtroende. Fortsätt att be för mig och för varandra. Må Gud välsigna oss alla och hålla oss säkra i hans vård.
 
Johnny

 7  –  13mars Kristus,  Guds visdom
Jesus sade: " »Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall.«  Är det inte otroligt hur vi människor kan missa poängen även med de saker vi värdesätter mest. Det judiska folket såg templet som den största skatten de hade i sina trosliv, och ändå utvecklade de ett system för att missbruka den heliga platsen i själva religionens namn.  Vi gör detsamma: när vi kallar äktenskapet ett sakrament och sedan har liten omsorg om parrelationen utom när det är i trubbel; när vi kallar våra hem för den inhemska kyrkan och behandlar dem som om Kristus inte bodde där bland oss; när vi talar om vår församling som en trosgemenskap men gör mycket lite för att bygga gemenskap; när vi  närs med Kristi kropp och blod och ändå vägrar att älska och respektera många medlemmar av Kristi kropp. Vi gör det när vi låter ritualer bli viktigare än människor.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du lärde oss att övervinna våra synder.
genom bön, fasta och barmhärtighetsverk.
När vi avskräcks av vår svaghet
ge oss mod att arbeta på vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, genom Kristi nåd i oss
må vi som behöver be om din förlåtelse
vara redo att förlåta varandra som ett gift par.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, vi delar din kärlek i vårt äktenskaps sakrament.
Må vi få din förlåtelse
för de många sätt vi misslyckas med att älska fullt ut
och få föras samman i enighet och frid.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Har ni  ett favoritställe som ni brukar gå till som ett par?  Gå dit den här veckan tillsammans och njut av det.
För andra: Försök den här veckan , som ett par, att tacka och uppmuntra någon du ser ger Guds kärlek till andra.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter