Fjärde söndagen i fastan

Kära vänner!
 
Bifogat finns mitt bidrag för den fjärde söndagen i fastan och veckan efter. Det är otroligt  hur snabbt fastan går mot påsk!! Jag hoppas att ni kommer att finna detta till hjälp för er själva och era familj.
 
Ni är i mina böner varje dag om att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära samt hålla er säkra under pandemins veckor och månader. Det finns ett ljus som börjar visa sig i slutet av tunneln, men vi är inte riktigt där ännu, så ta hand om er själva och särskilt alla andra. Och fortsätt att be för mig och för varandra när vi försöker leva ut vår tro på vår Gud som älskar oss med en oändlig kärlek.
 
Johnny

14 – 20 mars ,  Kristus,  Återlösaren
"Gud sände sin Son så att världen genom honom kunde räddas."  Vi kan bli så bekanta med en mening som denna att vi saknar den djupa sanningen i den om hur mycket Gud älskar oss och längtar efter oss.  Vi ser tron som att den betyder vår tro på Gud.  Det handlar mycket mer om Guds intensiva tro på oss och på vår godhet och skönhet och han vill att vi också ska bli medvetna om det.  Vi har ett stort ansvar gentemot varandra att ständigt föra den kunskapen vidare till varje person på alla sätt vi kan.  En av de viktigaste uppgifterna för varje gift par är att hjälpa varandra att bli medvetna om hur mycket de är älskade och uppskattade.  Detta görs genom bekräftelse och tillgivenhet.  Föräldrar har samma ansvar gentemot sina barn.  De kan hjälpa var och en att bli en verkligt lycklig människa genom att bygga upp sin godhet.  Och i församlingsgemenskapen hjälper vi varandra genom att ta hand om varandra.  
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fridens Fader, vi gläds i ditt Ord,
din Son Jesus Kristus
som försonar oss med dig.
Låt oss skynda, som ett gift par,  mot påsken
med trons och kärlekens iver.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, vi erbjuder dig gåvan av vårt äktenskaps sakrament
vilket ger oss frid och glädje.
Öka vår vördnad för varandra
och så föra  din frälsning till världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, du upplyser alla som kommer till världen.
Fyll våra hjärtan med ljuset från ditt evangelium
så att våra tankar kan glädja dig
och vår kärlek som ett gift par är uppriktiga.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Dela med varandra de egenskaper du uppskattar mest hos din fru / make.  Ta er tid att uppskatta godheten hos varandra.
För andra: Vad har du svårt att dela med andra människor?  Försök minst en gång den här veckan att sätta någon annan före dig själv.
 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter