Fjärde påsksöndagen

Kära vänner!
Det är svårt att tro att det har gått ytterligare en vecka sedan jag skrev till er – så  tycker jag varje vecka!! – men det är inte en vecka sedan jag tänkte på er och bad för er. Jag gör det varje dag. Tack för er kärlek och er tro. Ni är en stor källa till hopp i mitt liv.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter. Den är centrerad kring tanken att den söndagen är den årliga bönedagen för kallelser. Detta handlar inte bara om kallelser till prästadömet och det religiösa livet, även om det är i stort behov av att handla om dessa också, i denna tidsålder, när det råder en sådan växande brist på båda. 
Det handlar  om oss alla. Det är kännetecknet för vårt dop och levs ut på många olika sätt för kyrkan och den värld vi lever i.
Jag kommer att be för er under den kommande veckan att ni kommer att känna igen och njuta av ert kall i äktenskap och inom familjelivet. Detta är nyckeln till alla andra kallelser. Fortsätt att be för mig att jag kan växa i mitt kall som religiös och präst, och be för varandra och för alla dem som använder detta veckoprogram för äktenskapsutveckling och för familjelivet. Gud välsigne er och alla era närmaste, alltid.
 
Johnny

 2april -    1 maj, Den  gode herden
Jesus sade: "Jag är den gode herden; Jag känner mina egna och de mina känner mig." Denna söndag och den kommande veckan är det en mycket speciell bönetid för kallelser. Vad betyder det här för dig personligen, för dig som familj och för dig som församling?  För många betyder det mycket möjligt väldigt lite och ändå har det en stor betydelse.  Vi tar för givet att det alltid kommer att finnas präster som tjänar oss med Eukaristin och att de religiösa tar initiativ till våra sociala behov. De senaste åren har gett oss en helt annan verklighet och en alldeles ny utmaning. 
 I vårt svar till Kristus den gode herden, är vi alla kallade att göra våra hem till platser för hans närvaro för världen.  Vi kan bara göra detta genom de självklara sätt som vi får vår kärlek till varandra, att stråla ut och vår tro på honom ses av dem omkring oss.  Vi måste göra vår församling till en plats som drar till sig uppmärksamhet hos dem som finns omkring oss.  Herren kommer då att ge oss det som behövs för Eukaristen och ett ledarskap för en bättre värld.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och evige Gud, ge oss ny styrka
genom  Kristus vår herdes mod,
och led oss som ett gift par att vandra med de heliga i himlen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön under dagen när vi är skilda åt
Herre, hela oss till fullhet i kärleken,
genom vårt äktenskaps sakrament.
Må vår återlösare fortsätta sitt arbete
och ge oss evig glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, evig herde,
vaka över de människor som återlösts av Kristi blod.
Må vår kärlek till varandra i vårt äktenskap växa sig allt starkare
tills vi når det förlovadelandet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Gör en lista över några av de egenskaper ni ser hos varandra.  Dela dem och fortsätt att lägga till nya.
För andra: Känner du någon som har förlorat hoppet på något sätt?  Vad kan ni som par göra för att hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter