Femte påsksöndagen

Kära vänner!
Jag ber för er varje dag att Gud ska välsigna er och hålla er säkra under denna tid av pågående pandemi. Å ena sidan ser det bra ut när vi gradvis och långsamt öppnar upp från nedstängningen. Men å andra sidan tittar vi på den fruktansvärda tragedi som äger rum i Indien så att vi nästan misströstar. Påve Franciskus ber oss att göra maj månad till en månad av intensiv bön för pandemins slut, så låt oss förena vår bön med hans under de kommande veckorna.
I evangeliet för nästa söndag säger Kristus tydligt vad vår uppgift som hans efterföljare bör vara – att bära mycket frukt för Guds rike. Vi gör detta genom vårt engagemang att älska så fullt ut vi bara kan varje dag, särskilt i våra hem och familjer och äktenskap. Jag kommer att be för er att ni ska njuta av ert liv tillsammans och låta glädjen lysa igenom så att alla kan se den.
Tack för er kärlek och vänlighet. Fortsätt att be för mig och för varandra. Må Gud välsigna oss alla.
Johnny

2  – 8 maj, Kristus, det sanna vinträdet
Jesus sade till sina lärjungar: " Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.” När vi tänker på tro tänker vi i allmänhet på vår tro på Gud men Jesus uppenbarar Guds tro på oss, och det förtroende han har för oss för att visa sin kärlek till den värld vi lever i.  Vi "bär mycket frukt" för Gud, genom hur vi älskar varandra, först och främst i våra hem och sedan i vårt samhälle.  Var och en av oss har ett stort ansvar att ständigt utöva kärlekens alla kvaliteter – vänlighet, mildhet, medkänsla, förståelse, förlåtelse, uppmuntran, beröm, tacksägelse och så vidare.  Våra hem och vår församling ska vara platser där alla kan vara glada att vara och kan känna Guds kärlek och prisa Guds namn.  På så sätt är förnyelsen av kyrkan aldrig klar men är något som börjar på nytt varje söndag.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader, se på oss med kärlek.
Du återlöser oss och gör oss till dina barn i Kristus.
Ge oss sann frihet genom vårt äktenskaps sakrament  
och för oss till det arv du utlovat.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Bön under dagen när vi är skilda åt
Den eviga kärlekens Gud
Du delar ditt gudomliga liv med oss genom vårt äktenskap.
Försäkra att allt vi gör för varandra,
må ledas av kunskapen om din sanning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Kvälls och nattbön tillsammans
Barmhärtighetens och kärlekens Gud,
ge oss ett nytt syfte i våra liv som fru och man.
För oss till ett nytt liv i dig, 
genom vår kärlek till varandra.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Ta er tid att njuta av varandras sällskap den här veckan.  På vilka sätt genom handlingar av djup ömhet och tillgivenhet kan ni visa er kärlek till varandra?
För andra: Tänk på någon i din familj eller gemenskap som du kan vara särskilt snäll och omtänksam mot den här veckan.  Hur ska ni som ett par göra?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter