Sjätte påsksöndagen

Kära vänner!

Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan därefter. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i er bön och eftertanke. Utmaningen med det är att utveckla en allt större känsla för ert äktenskap som ett kall och att i den insikten finna en allt större nivå av glädje och entusiasm för er kärlek till varandra.
 
Jag kommer att be för er alla dagar i veckan som kommer. Må Gud välsigna er i er kärlek och ert engagemang och må Gud också välsigna alla dem ni älskar och skydda er alla från all skada. Fortsätt att be för mig och för alla dem som följer detta program av bön och reflektioner.
 
Johnny

9 –  15 maj, Guds kärleks ande
Jesus sade till sina lärjungar: "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er." Alla som är involverade i en lagsport kommer att känna av spänningen som finns i att undra om de kommer att väljas för laget och sedan glädjen när de väljs eller den totala besvikelsen som infinner sig, när de inte blir det. Jesus har valt ut var och en av oss för sitt lärjungeteam, eftersom uppgiften att förändra världen är så omfattande, och eftersom var och en av oss har sina egna unika gåvor och möjligheter till uppgiften.  Vårt ansvar är att säga ja till hans kallelse och ta vår del i hans uppdrag.  Som alltid börjar detta i våra hem med de mest nära relationerna i det mänskliga livet, för att kunna göra dem så bra de kan vara. Vårt uppdrag finns också i våra trossamfund där vi har en speciell relation i Kristi kropp och blod, och den sträcker  ut sig  till hela den värld vi lever i.  Den här veckan kan vi fräscha upp entusiasmen och glädjen över att bli utvalda.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Evigt levande Gud, hjälp oss att fira vår glädje
i Kristi uppståndelse, din Son och för att uttrycka
den kärlek vi firar i vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Bön under dagen när vi är skilda åt
Kärlekens Gud, acceptera våra böner som ett gift par
och de ansträngningar vi gör för att öka vår kärlek.
Gör oss värdiga dina kärleksgåvor i varandra,
och ge oss din förlåtelse.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktig och evige Gud,
Du räddade oss till livet genom att uppväcka Kristus från döden.
Stärk oss i vår kärlek till varandra och i vårt äktenskap.
Må vi känna din frälsande kraft i våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad tror du att Jesus har valt ut er som ett par, till att vara och göra?  Prata med varandra om ert äktenskaps sakrament den här veckan.
För andra: Tänk på någon i din familj eller gemenskap som du kan uppmuntra att komma tillbaka till sin tro.  Hur ska du gå till väga?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter