Sjunde påsksöndagen

Kära vänner!
 
Tack igen för er kärlek och er tro den gångna veckan. Ni har varit i mina böner som alltid, att Gud ska välsigna er kärlek till varandra och hålla den blomstrande och levande. Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter det. Veckans tema är glädjen och hoppet som Kristi uppstigning till himlen ger oss och hela kyrkan.
 
Det är en uppmaning till oss alla att få dessa egenskaper att stråla ut till varandra och till den värld vi lever i. Vi håller nu på att öppna upp igen trots att pandemin fortfarande inte är över. Vi gör det med försiktighet och kanske med lite ångest, men glädjen och hoppet som Kristus ger kan fortfarande övervinna denna oro och hjälpa oss att få våra hem och familjer och trossamfund att jubla av glädje.
 
Ni kommer att vara i mina böner igen under den kommande veckan. Må Gud vara med er på alla sätt ni behöver för att hålla er säkra och välbehållna. Må Gud välsigna era familj och alla de ni älskar.
 
Johnny

  16–  22maj, Kristi himmelsfärd
Jesus sade till sina lärjungar: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen". På grund av allt som har hänt i kyrkan de senaste åren kan vi känna oss förtvivlade över framtiden. Dagens fröjd- och glädjefest är en uppmaning till oss att se upp med tillförsikt och känna Kristi kraft i den värld vi lever i. Trots sitt folks syndfullhet kan Kristus övervinna den genom det han gör. Vår uppgift är att låta världen känna hans kärlek och hans frälsning, inte bara genom ord utan särskilt genom hur vi lever med glädje och hopp och kärlek. Även om dessa egenskaper bäst utvecklas i våra hem och familjer, måste de ses och upplevas i våra församlingar.  Detta kan bara ske när vi alla tar vårt ansvar för vår församlings hälsa, välbefinnande och dess framtid.
  Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader,låt  oss känna glädje
över din Son Jesus Kristus himmelsfärd.
Må vi om par följa honom in i den nya skapelsen,
för hans himmelsfärd är vår ära och vårt hopp.
Detta ber vi om genom Kristus Vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön under dagen när vi är skilda åt
Gud, full av kärlek ta emot gåvan av vårt äktenskaps sakrament
när vi firar Kristus din Sons himmelsfärd.
Må hans gåvor hjälpa oss att vandra med honom till himlens glädje.
Detta ber vi om genom Kristus Vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Fader, i vårt äktenskaps sakrament
berör vi det gudomliga liv du ger världen.
Hjälp oss att följa Kristus med kärlek till evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus Vår Herre.  Amen (Amen))
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad gör du regelbundet som  gläskänker glädje till din fru / man?  Planera en överraskning för varandra den här veckan.
För andra: Känner du till någon grupp i din församling som ber tillsammans regelbundet?  Hur kan du stödja dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter