Pingstnovena av f. Björn Göransson

Pingstnovena
Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande,
och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.
Ge oss ljus, ledning och inspiration
så att vi ser, förstår och handlar rätt.
Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja
och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.
Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.
 
Bönen skrevs 2012 av f. Björn Göransson som då tjänstgjorde som kyrkoherde i katolska församlingen i Södertälje. Den är formulerad med inspiration från klassiska katolska böner.
Bönen har spritts ekumeniskt över Sverige och bes inför pingst av ett stort antal kristna från olika samfund.
Under de nio dagarna mellan Kristi himmelsfärd och pingst brukar man hålla särskilda böner till den helige Ande. Förebilden till denna sed är apostlarnas och Jesu moders uthålliga bön i Jerusalem i väntan på Anden, Faderns utlovade gåva (jfr Apg 1:4-14). En sådan novena eller niodagarsbön är också en lämplig förberedelse när man skall ta emot konfirmationens sakrament. Bibelläsningen inleds med bön före bibelläsning och utmynnar i en valfri bön till den helige Ande. Pingstnovenan anordnas i våra församlingar anordnas varje år.
https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar/pingst