Trettonde söndagen under året

Kära vänner!
 
Ni har varit i mina böner varje dag sedan jag senast skrev till er. Vi har haft vår årliga högtidliga Novena för att hedra ”our Mother of Perpetual Help” sedan förra onsdagen och det pågår fram till denna torsdag. Det har varit en bra tid för bön för mig och ni har varit en stor del av den bönen. Tack gode Gud för att allt har gått så väldigt bra även om allt bara har varit online på grund av alla människor som skulle ha kommit  hit om vi hade öppnat upp. Det var en stor förlust att inte kunna ha folket närvarande, men det måste vara så.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan som följer för parbönen. Fokus för den är den avgörande betydelsen av engagemang om vi ska kunna leva hela livet av kärlek och tro. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva. Jag kommer att be för er igen under veckan att Gud ska fortsätta välsigna er med glädje i er kärlek. Må Gud också välsigna er familj och era vänner samt skydda er alla från virusets alla skador. Tack för era böner för mig och för varandra.
 
Johnny

27 juni  -  3 juli , Den Herre vi tjänar.
 Jesus sade: "Ingen som ser sig tillbaka, sedan han har satt sin hand till plogen, är skickad för Guds rike."  Vi lever i en värld där människor får allt svårare att engagera sig fullständigt för någonting. Detta är förmodligen den enskilt viktigaste orsaken till många lider av  social ohälsa i vårt samhälle.  Jesus säger till oss att vårt engagemang är avgörande för människans uppfyllande, Guds rike.  När ett par gifter sig ser de framåt men tenderar snabbt att se tillbaka på vad var och en hade innan och på så sätt, sätta gränser för sitt förhållande. När ett par blir gravida ser de fram emot barnets födsel.  Sedan börjar de se tillbaka på den frihet de hade innan och försöker  återta så mycket av den friheten som möjligt.  I församlingslivet vill många ha en fullständig del i kyrkans framtid men är ofta ovilliga att engagera sig i det arbete som är involverat i att säkerställa dess framgång.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader i himmelen, Jesu ljus har skingrat hatets och syndens mörker.
Kallade till det ljuset ber vi om din vägledning i vårt äktenskap.
Forma våra liv i din sanning, och våra hjärtan i din kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön under dagen, när vi är skilda åt
Herre Gud, genom din Helige Ande ger Du oss kraften av  din nåd.
Må vårt äktenskap hjälpa oss att tjäna dig troget.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls-och nattbön tillsammans
Herre, må vårt äktenskaps sakrament ge oss en del i ditt liv
och hjälpa oss att föra din kärlek till världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Disussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Vilka rädslor har du för att ge dig själv fullt ut till din fru / make?  Dela de här den här veckan.
För andra:  Finns det någon som du är arg för närvarande?  Hur kan du släppa ilskan den här veckan? 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter