Fjortonde söndagen under året

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag till  parbönen och nyhetsbrevet för nästa söndag och veckan därefter. Den stora utmaningen och vårt behov är att värdesätta de personer som står oss närmast. Detta gäller särskilt för ett gift par; för föräldrar och barn i sina familjer; och även de som tilhör och har en gemenskap i en församling eller annat trossamfund.
 
Ni kommer att vara i mina böner alla dagar i veckan som alltid. Må Gud välsigna er och oss alla, med en inställning av tacksamhet och öppenhet för att ge liv åt varandra och till den kyrka vi är.
 
Johnny

4 – 10 juli,  Jesus föraktad av sin  egen
 Jesus sade till dem: "En profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem."  Ett av de misstag vi lätt och ofta gör är att tro att det vi ser är allt som finns att se, och vad vi vet är allt som finns att veta.  Vi gör detta när det gäller oss själva och mot dem som står oss nära.  Det finns alltid så mycket mer att veta om oss själva och säkerligen även om varandra. 
I äktenskap och familjeliv, till exempel, måste vi ständigt leta efter och erkänna den godhet som finns där och befria den.  Våra hem borde vara platser för beröm i stället för kritik som så ofta är fallet. Detsamma gäller i en församling. Det finns så mycket rikedom i varje församling som aldrig får en chans att komma upp till ytan.  Det här är en vecka för att låta det hända.  
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, genom Jesu din tjänare och Sons lydnad
uppväckte du en fallen värld.
Befria oss från synd, fyll våra hjärtan med glädje i vårt  äktenskap
och ge oss den glädje som varar för evigt.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Bön under dagen, när vi är skilda åt
Herre, må vårt äktenskaps sakrament levas till ära för ditt namn.
Rena oss i vår kärlek och för oss närmare evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Kvälls-och nattbön tillsammans
Herre, må vi aldrig underlåta att prisa dig
för livets och frälsningens fullhet du ger oss i Kristus.
Må vår kärlek i äktenskapet växa till sin fullhet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Disussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur vill du att din fru / make ska vara för dig under dessa sommarmånader?  Dela detta och planera veckan som kommer.
För andra: Tänk på grupper som erbjuder semester för missgynnade barn under sommaren.  Hur kunde ni som par hjälpa dem den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter