Sextonde och sjuttonde söndagen under året

Kära vänner!
Den här veckan skickar jag två veckor av ”bön för äktenskap och familjeliv” och nyhetsbrevet för de kommande två veckorna. Jag kommer att åka till Donegal på fredag till söndag 25 juli och kan kanske inte att kunna skicka den för den ”17 söndagen under året”,  till er därifrån – man vet ju  aldrig!! Så   för säkerhets skull gör jag gör det nu, för att vara säker.

Även om jag kommer att vara på semester där, kommer jag fortfarande att be för er varje dag så att Gud må välsigna er och alla dem ni älskar. Må Gud hålla er och oss alla säkra under de kommande veckorna och månaderna. Fortsätt att be för mig och för varandra. Tack.
Johnny

18 – 24 juli Kristus,  den gode herden
" Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde."  Vi är alla medvetna om mycket kaos och stora problem i världen i allmänhet och ofta i våra egna samhällen och till och med i våra egna familjer.  Frestelsen är att antingen misströsta eller ignorera. För oss som Kristi efterföljare är det enda sättet att se möjligheten snarare än problemet och att arbeta tillsammans för att föra Kristus till vår värld allt mer fullkomligt. Vi gör detta först och främst i våra hem genom kärlek och bön.  Våra hem ska vara platser där var och en känner sig glad att vara. Detta kan bara hända när vi får det att hända för varandra. Vi gör det i vårt samhälle genom att arbeta tillsammans för att göra församlingen till en gemenskap av tro och hopp. Vi gör det för vår värld genom att bli ett tecken på hopp eftersom vi är ett folk bland vilka Kristus lever.    
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Herre, var barmhärtig mot ditt folk.
Fyll oss med dina gåvor i vårt äktenskap
och gör oss alltid ivriga att tjäna dig
i tro, hopp och kärlek.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön under dagen, när vi är skilda åt
Herre, för oss närmare frälsningen
genom vårt äktenskaps sakrament som vi erbjuder dig.
Ta emot vår gåva av vår kärlek och välsigna oss
som du alltid har välsignat dem som litar på dig.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Barmhärtige Fader, må din kärlek i oss
ge oss ett nytt syfte i vårt äktenskap
och för oss till ett nytt liv i dig.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Disussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt kan du göra denna vecka till en tid av speciell tillgivenhet och ömhet i ditt äktenskapsförhållande?
För andra: Förutom din fru/ man, vem kan ni som par bekräfta på ett speciellt sätt den här veckan?
 
...............
SJUTTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
5– 31 juli,  Kristus som föder oss
Jesus sade till Filippos: "Var kan vi köpa mat till dessa människor att äta?"  Trots alla  rikedomar i vår värld dör oräkneliga människor varje år av svält. Vi kan känna oss helt hjälplösa inför detta och som ett resultat ignorerar vi det.  Generositet är en av vårt folk stora dygder genom generationerna och är en dygd som vi måste utöva på ett särskilt sätt i dag.  Men det finns en annan hunger som vi kan göra ännu mer åt, och Jesus uppmanar oss att ta hand om detta också.  En av den största mänskliga bristen är hunger för kärlek och tillgivenhet.  Detta kan finnas i våra egna nära relationer i  äktenskap och familjeliv.  Det finns också en hungern idag  hos så många människor i vårt samhälle efter någon att ta hand om dem.  Det är ett måste om vi ska vara en sann trosgemenskap i församlingen.    
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader och beskyddare,
utan dig är ingenting heligt, ingentting har  något värde.
Vägled oss till evigt liv genom att hjälpa oss,
i vårt äktenskap, att klokt använda
de välsignelser du har gett världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. amen
 
Bön under dagen, när vi är skilda åt
Herre, ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet,
och välsigna oss i vårt liv tillsammans.
Må vårt äktenskap göra oss heliga
och leda oss till evig glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, vårt äktenskaps sakrament
är ett levande tecken på din kärlek till kyrkan.
Hjälp oss att utstråla din kärlek genom glädjen
och tillgivenhet som vi delar med varandra.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. amen
 
Disussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Reflektera över vad ni hungrar efter i ditt äktenskap och dela detta med varandra den här veckan.
För andra: Hur kan ni som par vara generösa mot de fattiga den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter