Artonde söndagen under året

Kära vänner!

Det är ett par veckor sedan jag senast skrev till er. Under tiden har jag haft tio underbara semesterdagar i Donegal, där jag besökte min familj. Vi hade en värmebölja!! Det var väldigt trevligt och också vilsamt för mig – och jag hoppas att det var det för dem också!! Ni var i mina böner varje dag under den tiden och det var samtidigt också ett nöje för mig. 
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Återigen är det en uppmaning till oss alla att arbeta med våra prioriteringar i livet för att leva livet fullt ut. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och därför kommer det i sin tur att vara till hjälp för kyrkan och samhället. Ni kommer också att vara i mina böner varje dag under denna tid. Må Gud välsigna er i era äktenskap och/eller i era familjeliv. Må Guds välsignelse vara med kyrkan över hela världen och göra oss till ett glädjens och kärlekens folk.
 
Söndagen är också festdagen för St. Alphonsus, grundaren av Redemptoristerna, den församling som jag tillhör. Kanske kan ni be för oss på söndag och genom veckan att vi må växa i glädjen av vårt kall och att också många andra kan ansluta sig till oss under de kommande åren. Tack för era böner och för er inspiration.
 
Johnny

 1 –  5augusti, Vårt  bröd från himlen
Jesus sade till folkmassan: " Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er. Var och en av oss har en mängd olika människor och saker som är viktiga för oss, och vi vill inte försumma någon av dem. Vi har  dock alla ett stort ansvar för hur vi g prioriteringar och att vi får dessa prioriteringar rätt. 
Detta är vad Jesus kallar oss till den här veckan. De viktigaste sakerna är de som varar för evigt såsom kärlek, tro och hopp. De viktigaste människorna är de i våra egna familjer och vårt eget samhälle. Gifta par måste göra sitt äktenskap till sin prioritet. Föräldrar måste prioritera sin familj. Som troende måste vi prioritera vår församling. Allt detta innebär att andra saker och människor blir mindre viktiga utan att försumma dem.       
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Morgonbön, när vi vaknar
Den evige godhetens fader, vårt ursprung och vår vägvisare,
Stå oss nära och hör bönerna från alla som prisar dig.
Förlåt oss våra synder och återställ oss till livet.
Håll oss, och vårt äktenskap, säkra i din kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön under dagen, när vi är skilda åt
Barmhärtige Herre, gör den kärlek vi delar helig.
Låt  kärleken i vårt äktenskap bli till ett andliga offer,
och gör oss till en evig gåva till dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss det nya livets styrka,
genom gåvan av din kärlek i oss och för oss som ett par.
Skydda vårt  äktenskaps sakrament med din kärlek
och förbered oss på evig återlösning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Disussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Minns tre glada stunder ni har haft tillsammans.  Skapa minst en till för varandra den här veckan.
 
För andra: Gör två besök den här veckan som ett par: ett till en kyrka och ett till en person som skulle vara glad över ett besök från dig.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter